ИЗЯВИ НА НАШИТЕ ЧИТАЛИЩА В СТРАНАТА

Летният сезон е времето, през което в цялата страна се провеждат редица фолклорни фестивали, конкурси и събори. Самодейни състави от читалищата в общината също представят фолклора на Добруджа в някои от тях.

Публикувано на 23 Aug 2013
 СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ОБЩИНАТАЗа общините няма възможности за ваканция и почивка, тъй като през летните месеци се реализират всички строителни работи, за финансирането на които се е работило през останалите сезони на годината.

Публикувано на 23 Aug 2013
 ИНФОРМАЦИЯ

За инвестиционно намерение „Център за социални услуги за района на селата Нова Камена, Кладенци, Главанци,Градница,Каблешково”
Съгласно чл.4, ал.3 от Наредбата за за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

ИЗТЕГЛИ

--------------------------------

Приложение № 2 към чл. 6
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

ИЗТЕГЛИ

Публикувано на 22 Aug 2013
 И Н Ф О Р М А Ц И Я

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС
НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ОБОРУДВАНЕТО НА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВИ СОКОВЕ

ИЗТЕГЛИ

Публикувано на 17 Aug 2013
 ОБЯВА


Публикувано на 15 Aug 2013
 ЗА ВАС, ДЕЦА И РОДИТЕЛИ !


Публикувано на 31 Jul 2013
 И Н Ф О Р М А Ц И Я

Дирекция " Социално подпомагане" Тервел уведомява всички лица и семейства на територията на Община Тервел, получили целева помощ за отопление сезон 2012 / 2013 г., че имат право само на един ваучер за получаване на декодиращо устройство за приемане на цифрова телевизия, независимо от броя на притежаваните телевизори.

Публикувано на 31 Jul 2013
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА МБАЛ ТЕРВЕЛ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР"

В края на м.юни бе открита строителната площадка на медицинския център.Демонтират се всички стари врати,прозорци, както и негодната отоплителна инсталация.Изграждат се конструктивните елементи (греди,колони) на новия рентгенов сектор.

Публикувано на 31 Jul 2013

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 По-стари >>