ПОДПИСАХА СЕ ДОГОВОРИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕТОВАРНАТА СТАНЦИЯ В ТЕРВЕЛ

На 8 юли бе подписан договорът с фирмата, която спечели в процедурата за строителен надзор - "Трафик холдинг" ЕООД гр.Варна. В конкурса участваха седем фирми. За "Трафик холдинг" ЕООД това е първи договор с Община Тервел. Постигнатата цена за изпълнение на поръчката е 50 000 лв.

Публикувано на 12 Jul 2013
 ОЩЕ ДВА ОДОБРЕНИ ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ В МИГ "ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ"

Те са по мярка 321 на Стратегията и са адресирани към разширяване на социалните услуги в Общината. Община Тервел кандидатства в МИГ с общо три проекта, като първият от тях бе одобрен в края на юни. След като вече всички проекти са одобрени, ще започне работа по обществените поръчки, чрез които ще се изберат изпълнителите на строителството и доставките по проекта.

Публикувано на 12 Jul 2013
 ОБЯВА


Публикувано на 12 Jul 2013
 ДВАНАДЕСЕТ ФИРМИ УЧАСТВАТ В ПОРЪЧКАТА ЗА ДОСТАВКА НА МЕБЕЛИ ЗА НОВОТО ЧИТАЛИЩЕ В С.ЗЪРНЕВО

Офертите бяха отворени на 8 юли. Поръчката предвижда доставка на 150 стола за залата на читалището, както и на мебели за читалня, библиотека, кръжок по приложни изкуства и кръжок по танци.

Публикувано на 10 Jul 2013
 ПОДПИСАХА СЕ ДОГОВОРИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕТОВАРНАТА СТАНЦИЯ В ТЕРВЕЛ

На 8 юли бе подписан договорът с фирмата, която спечели в процедурата за строителен надзор - "Трафик холдинг" ЕООД гр.Варна. В конкурса участваха седем фирми. За "Трафик холдинг" ЕООД това е първи договор с Община Тервел. Постигнатата цена за изпълнение на поръчката е 50 000 лв.

Публикувано на 10 Jul 2013
 ОЩЕ ДВА ОДОБРЕНИ ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ В МИГ "ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ"

Те са по мярка 321 на Стратегията и са адресирани към разширяване на социалните услуги в Общината. Община Тервел кандидатства в МИГ с общо три проекта, като първият от тях бе одобрен в края на юни. След като вече всички проекти са одобрени, ще започне работа по обществените поръчки, чрез които ще се изберат изпълнителите на строителството и доставките по проекта.

Публикувано на 10 Jul 2013
 ОБЯВА


Публикувано на 29 Jun 2013
 Изложба "Св. Св. Кирил и Методий и държавата на духа"


Публикувано на 20 Jun 2013

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 По-стари >>