Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

    В навечерието на новата учебна година е ясен броя на децата и учениците, които ще бъдат обучавани и възпитавани в образователните институции на територията на община Тервел.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

    Детските градини в Община Тервел ще посещават 448 деца - с 37 по- малко от предходната учебна година. Те ще се възпитават в общо 27 групи. Самостоятелни подготвителни групи за 5 и 6 годишните малчугани, общо 5 групи, има в трите детски градини в гр.Тервел. Също в общинския център ще работят три първи и три втори възрастови групи. В детските
градини в селата групите са разновъзрастови – в селата Зърнево, Безмер и Орляк те са по две, а във всички останали села има по една група. В селата ще работят 11 детски градини с 15 групи, а в гр.Тервел – 3 детски градини с 11 групи. Деца от няколко села ще пътуват към детски градини в съседни населени места- от Сърнец, Балик, Божан, Бонево, П. Савово, Главанци, Градница и Кладенци. В гр.Тервел децата в детските градини ще са 207, а в селата - 216.
    Петдесет и четири учители и директори ще се
грижат за обучението и възпитанието на децата. В Община Тервел няма безработни учители със специалност „предучилищна педагогика". В помощ ще са и 65 души помощен персонал. Продължава работата на логопедичния кабинет, който е устроен в Детска градина „Първи юни" в гр.Тервел, а логопедът работи с 5-6- годишните в трите детски градини в града. Трудовите възнаграждения съответстват на нормативно определените. Държавната субсидия за работни заплати в детските градини в Община Тервел не е достатъчна и общината дофинансира заплатите със ...

Публикувано на 14 Sep 2018
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: В ТЕРВЕЛ НА 22 СЕПТЕМВРИ

    На 22 септември , през всяка четна година, в гр.Тервел се провежда събор-надпяване – „Добруджански събор-Тервел“. Този събор води началото си от месец септември 1960 г. , когато се е състояло неговото първо издание, организирано от Българско национално радио и читалище “Димитър Дончев” – Тервел. Съборът в Тервел е вторият по хронология в България събор на народното творчество. Целта на събора е била да бъде проучен и записан добруджанският фолклор, за да бъде съхранен за поколенията. Емблемата на събора представлява стилизирана добруджанска шевица в характерните за района жълто-зелени тонове.
    Тази година съборът в Тервел има специален акцент – честването на 1300 годишнината от победата на Кан Тервел над арабските нашественици при Константинопол и спасяването на Европа.Подготовката за тази годишнина започна ...


Нова каменна настилка на площад Кан Тервел

Публикувано на 14 Sep 2018
 Резултати от кампания


Публикувано на 14 Sep 2018
 РУ на МВР Тервел издирва лицето ЮЗЕИР РАИМОВ ХАСАНОВ от село Безмер


РУ на МВР Тервел издирва лицето ЮЗЕИР РАИМОВ ХАСАНОВ от село Безмер. Моля, при наличие на информация за същият, или местонахождението му да бъде уведомено РУ Тервел на тел. 05751/2022; 2023 , или най-близкото поделение на МВР.

Публикувано на 14 Sep 2018
 СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Уважаеми граждани,
Дните от 10.09. - 14.09.2018 г. са обявени от ГД”ПБЗН” - МВР за седмица на пожарната безопасност. Повод за това е професионалния празник на служителите от службите за ПБЗН – 14.09.1996 г. /обявен с решение на МС 385/13.09.1995 г./ На тази дата през 1905 г. в гр. София е извикан първия “събор на противопожарните командири в страната”. В събора вземат участие 27 пожарни ръководители от 17 различни града – учредява се “пожарно дружество в страната” и се взема решение за издаване на печатен орган – сп. “Пожарно дело”. По този начин е поставено началото на бъдещото организирано структурно изграждане на пожаранта безопасност и защита на населението в Р България.
Организираната противопожарна дейност в гр. Тервел води началото си от 01.06.1942г., когато Кмета на с.Куртбунар /днес гр. Тервел/ издава заповед 62, с която назначава Йонко Трифонов Начев за пожарникар. През 1954г. за пръв път на дежурство е поставен противопожарен автомобил, а през 1970 г. автомобилите на дежурство стават два.
В тази връзка датата 14.09.2018 г. заема важно място в развитието на тази сложна, тежка, рискова и в същото време високохуманна и благородна професия. Възстановяването и чествантето на професионалния празник на служителитие от службите за “Пожарна безопасност и защита на населението” е признание за обществената значимост и авторитета на тази професия.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ПОЖАРНИКАРИ!

Публикувано на 13 Sep 2018
 Протокол

от проведено заседание на 05.09.2018г. в зала „Европа“ на Областна администрация Добрич, във връзка с възникнало огнище на заболяването Африканска чума по свинете на територията на с. Тутраканци, община Провадия, Област Варна.

Кратки съвети:

1. Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо.
2. Термичната преработка на месото унищожава вируса. Прясното месо, добито за лична консумация, трябва да се преработи термично, заедно с костите, до пълното му приготвяне (варене, пържене, печене, консервиране в буркани и т.н.).
3. От прясното месо, добито за лична консумация, не трябва да се произвеждат сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, маринована сланина и ...

Публикувано на 12 Sep 2018
 ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ

Община Тервел уведомява заинтересованите родители на деца, посещаващи дежурна група през летните месеци, че работата на дежурната група продължава до приключване на лятната ваканция до 14 септември включително, в сградата на ДГ No 3 „Първи юни“.
Нормативно регламентираното начало на учебната година във всички детски градини на територията на страната, в това число и Община Тервел е от 17 септември 2018 година.

Публикувано на 31 Aug 2018
 ЮБИЛЕЙНА МАРКА, ПОСВЕТЕНА НА КАН ТЕРВЕЛ БЕШЕ ВАЛИДИРАНА В ТЕРВЕЛ

      На 15 август 2018 г. в гр.Тервел официално бе валидирана пощенска марка с изображение и специален печат по повод победата на Кан Тервел над арабската армия през 718 г.. Датата 15 август не е избрана случайно. Тя е денят, в който армията на арабите е напуснала в паническо отстъпление бойното поле при стените на обсадения Константинопол след пореден щурм на воините, предвождани от Кан Тервел.


Валидиране на марката

      Марката бе валидирана от народния представител от ПП ГЕРБ Даниела Димитрова , кмета на Тервел инж. Живко Георгиев и ръководителя на Областна пощенска станция – Добрич инж. Светослав Гочев. Автор на проекта за пощенска миниатюра е художникът д-р Ненко Атанасов. Ненко Атанасов е Главен асистент, катедра „Плакат и визуална комуникация“ в Националната художествена академия. Роден е през ...

Публикувано на 24 Aug 2018

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 По-стари >>