Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: НОВАТА СТРАТЕГИЯ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Предложение на кметския екип за нова стратегия за социални услуги е внесено в Общински съвет Тервел и ще бъде подложено на гласуване на предстоящото заседание на 13 април. Стратегията адресира дейности към всички уязвими общности и всички възрастови групи на територията на общината. Включва не само социални услуги и мерки, но и интегрирани политики и съществуващи ресурси на секторите образование, здравеопазване , както и възможности за включване на пазара на труда.Времевия хоризонт на общинския планов документ е до 2020 година.За всяка година, през която ще се работи по стратегията се разработва оперативен план на дейностите. За 2016 и 2017 г. този план включва общо 14 основни дейности и мерки. Сред тях са както добре познати в общността социални услуги и традиционни похвати на работа на общинския екип, така и подготовка за нови дейности. В плана намират място: подготовка на проект за обновяване и разширяване на материалната база на домашния социален патронаж в Тервел, подготовка на проект за преустройство на селската здравна служба в с.Безмер и превръщането й в нов център за социални услуги.Тези два проекта са основната инвестиция в социална инфраструктура, за която се готви общината чрез кандидатстване по новата Програма за развитие на селските райони. Предвидено е да се осигурят условия за продължаване дейността на центровете за медико-социални услуги в селата Коларци, Нова Камена и Попгруево.Ще работи и традиционната социална трапезария. За дома за стари хора се подготвят нискобюджетни проекти, с които да се усъвършенства работата на тази социална услуга - локална пречиствателна станция, уреди за физиотерапия на място в дома.Очакваното финансиране е отново по Програма за развитие на селските райони. През настоящата и следващата година акцент в работата на общината ще са социални услуги в домашна среда - център за домашна грижа, който да интегрира и надгражда досега предлаганите личен и социален асистент - чрез финансиране по ОП"Развитие на човешките ресурси".Тези услуги, както и нова кухня-майка в с.Зърнево, ще заработят още през 2016-та година.Към подрастващите са насочени общинските политики за равен достъп до образование.Крачка в тази посока е обхващането на всички общински училища в социална услуга за предоставяне на обедно хранене с топла, готвена храна.Посредством центровете за социални услуги са обхванати всички училища по селата , с изключение на училищата в селата Зърнево и Безмер.Тази година ще бъде обхванато училището в с.Зърнево, а след изграждане на центъра за социални услуги в Безмер, топла храна ще имат и децата в тамошното училище.Училището в Тервел си има самостоятелен ученически стол. В сферата на проблемите на подрастващите работят местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, педагогическият съветник в СОУ и Общинският детски комплекс.Те реализират последователна политика за превенция на рисково поведение у подрастващите.Общината ще подкрепя още семействата, които предоставят приемна грижа, както и тези, които се сблъскват с проблемите по интеграцията на деца със специални потребности в масовите училища и детски градини.

Публикувано на 10 Apr 2016
 ПРОФЕСИЯТА НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДЕЦАТА

Професионалният празник на здравните работници в Тервел тази година мина под знака на слънчевите детски усмивки и жарещото топло априлско слънце. „Медицински център Тервел“ ЕООД бе домакин на детски празник, посветен на 7 април. На него присъстваха д-р Цонев, както и целия медицински екип и друг персонал на заведението, така и общопрактикуващите лекари от града д-р Паскова, д-р Гочев, д-р Вълов и д-р Димитрова, стоматологът Иван Стамболиев, пациенти и представители на общинска администрация. Организатори на събитието бяха трите детски заведения и медицинските лица в детските градини и училищата на територията на общината – общо 12 на брой. Целта на празника бе под формата на игра децата да научат повече за хигиената, здравето, здравословното хранене и за това, какво се случва в една болница. Малчуганите, чрез директното общуване с лекарите по време на изпълняването на общи игри и задачи, за да преодолеят страховете си от манипулации и белите престилки, че медицинските работници са техни приятели.
Публикувано на 08 Apr 2016
 О Б Я В А


Публикувано на 06 Apr 2016
 ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА ТЕРВЕЛ 2016


Публикувано на 05 Apr 2016
 Уважаеми лесовъди и служители на ТП ДЛС Тервел,

Уважаеми лесовъди и служители на ТП ДЛС Тервел,
Имам удоволствието да Ви поздравя по случай Нашия професионален празник – Седмицата на гората, който тази година се провежда под мотото „Подобри системата“.
Приемете искрената ми благодарност и признателност за професионализма, който проявявате ежедневно в името и за благото на българската гора, защото грижата за нея е мъдра инвестиция за бъдещите поколения.
Пожелавам Ви здраве, дръзновение, успехи в отговорнота задача – да работим заедно за развитие на икономическите, социалните и екологични функции на гората, както и за опазването й като национално, европейско и световно богатство.
Желая Ви весел празник!

инж. Цветелин Миланов
Директор на ТП ДЛС Тервел

Публикувано на 04 Apr 2016
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Публикувано на 28 Mar 2016
 ВиК Добрич


Публикувано на 25 Mar 2016
 СИЛЕН СТАРТ ЗА КЛУБ ЗА БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ „ДОБРУДЖАНЦИ“

На 19 март в „Булстрад Арена“ в гр. Русе се проведе петият традиционeн национален фестивал на школи и клубове за любители, изучаващи български народни танци „Русчуклийска среща“. Фолклорното събитие премина под патронажа на кмета на Община Русе – г-н Пламен Стоилов, организиран от ръководителя на Школа за народни танци „Играорци“ - г-н Богдан Донев. Програмата започна още в 10 ч. сутринта и продължи с атрактивен концерт на Гъмзата и Берковската духова музика. Във фестивала взеха участие клубове и школи за непрофесионалисти, изучаващи български народни танци. Над 1200 участници от 30 клуба пристигнаха от всички краища на страната, за да станат част от магията на българския фолклор.
Първо свое участие, само три месеца след учредяването си, направи и Клуб за български народни танци „Добруджанци“ гр. Тервел с ръководител Нели Денева. Според регламента, тервелската група се представи в два от етапите. Първият от тях е задължителен и включва изпълнение на две автентични хора- първото от региона, от който е формацията и второто- по желание. „Добруджанци“ се представиха с хората „Опас“ и „Ръката“ – и двете от добруджанската фолклорна област. Те бяха единственият клуб, който танцува под звуците на оркестър на живо. Оказа се, че за 5 години от както се организира фестивала, на сцената се явяват участници с жива музика. В третия етап Милена и Стойчо Димови се включиха в надиграване на „Ръченица“ за определяне на мис и мистър „Русчуклийска среща-2016“.

Еуфорията е пълна след обявяването на първото място

Публикувано на 21 Mar 2016

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 По-стари >>