Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
  ПОКАНА ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ


Публикувано на 28 Apr 2017
 Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и приключването на бюджет 2016 г. на Община Тервел


Публикувано на 28 Apr 2017
 ОБЯВА


Публикувано на 19 Apr 2017
 НЕ ПРОСТО ВЕЛИКДЕНСКО ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕРВЕЛ

Традиционно всички градове и общини в България организират почистване преди Великден.Остатъците от зимата и събуждащата се природа подканят всеки добър стопанин да подреди дома си, а всеки градоначалник – града си.Не бихме откроили като новина задължението си да поддържаме населените места в общината в приличен вид, ако в тазгодишното предпразнично почистване нямаше един специален акцент – възстановяването на неработеща от повече от 25 години чешма в централната част на града.

Чешмата преди реновирането


Чешмата е разположена между два жилищни блока, в близост до градския музей.Общината се зае първо с възстановяване на прекъснатото преди четвърт век захранване с вода, възстановяване на водопроводните съоръжения (шахта, водопровод).След това бяха възстановени в цялост облицовките на композицията, включваща подпорни стени и пейки.Накрая бе изработено ново керамично пано и бяха монтирани три фонтанки с пуш бутони за пиене на вода.Начинанието стартира в деня на водата ( 22 март) и днес тервелчани и гостите на града вече могат да поседнат и да се разхладят при чешмата.

И днес


Публикувано на 12 Apr 2017
 О Б Я В А

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел, община Тервел обявява, че на 26.04.2017 г.от 15.30 часа в заседателната зала на първия етаж ще се проведе публично обсъждане на Допълнение в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел през 2016 год. приета с решение ¹ 1-1 от 31.01.2017год.

Публикувано на 12 Apr 2017
 15 години танцова формация "Каприз"


Публикувано на 12 Apr 2017
 „ГОЛЕМАНОВ“ – АКТУАЛЕН ПРОЧИТ НА КЛАСИЧЕСКАТА ПИЕСА НА СЦЕНАТА В ТЕРВЕЛ

С изключително актьорско присъствие на Тервелска сцена бяха открити 43-тите Пролетни празници на културата. Гост на празниците бе Театър „Мелпомена“. В образите на героите от „Големанов“ видяхме Мария Статулова – баба Гицка, Силвия Лулчева- Илиева, Стефан Рядков - Горилков, Мирослав Косев – Чавдаров, а в ролята на Големанов – Любомир Нейков.

Публикувано на 12 Apr 2017
 ПРЕГЛЕД НА ЛАЗАРСКИТЕ ГРУПИ

Лазаровден! Ден, изпълнен с чудеса, радост и настроение. В календара на християнската църква празникът е свързан с един от най-вълнуващите евангелски сюжети – с възкресението на Лазар. Нашият народ нарича празника „Лазар“, „Лазарица“ или „Лазарова събота“. Отбелязва се винаги съботата една седмица преди Великден. Характеризира се с няколко особено интересни и старинни по своя произход момински обичая – лазаруване, кумичене и буенек.
Публикувано на 12 Apr 2017

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 По-стари >>