СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

Уважаеми граждани,
Дните от 12.09. - 16.09.2016 г. са обявени от ГД”ПБЗН” при МВР за седмица на пожарната безопасност. Повод за това е професионалния празник на служителите от службите за ПБЗН – 14.09.1996 г. обявен с решение на МС ¹385/13.09.1995 г. На тази дата през 1905 г. в гр. София е извикан първия “Събор на противопожарните командири в страната”. В събора вземат участие 27 пожарни ръководители от 17 различни града – учредява се “пожарно дружество в страната” и се взема решение за издаване на печатен орган – сп. “Пожарно дело”. По този начин е поставено началото на бъдещото организирано структурно изграждане на пожаранта безопасност и защита на населението в Р България.
Организираната противопожарна дейност в гр. Тервел води началото си от 01.06.1942г., когато Кмета на с.Куртбунар /днес гр. Тервел/ издава заповед ¹62, с която назначава Йонко Трифонов Начев за пожарникар. През 1954г. за пръв път на дежурство е поставен противопожарен автомобил, а през 1970 г. автомобилите на дежурство стават два.
В тази връзка датата 14.09.2016 г. заема важно място в развитието на тази сложна, тежка, рискова и в същото време високохуманна и благородна професия. Възстановяването и чествантето на професионалния празник на служителитие от службите за “Пожарна безопасност и защита на населението” е признание за обществената значимост и авторитета на тази професия.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ПОЖАРНИКАРИ!

Публикувано на 12 Sep 2016
 Възпоменателен адрес


Публикувано на 09 Sep 2016
 О Б Я В А


Публикувано на 23 Aug 2016
 Изложба Керамика


На 16.08.2016г. в сградата на ЦПЛР „Малкият принц“ се проведе поредното мероприятие по Общинска ваканционна програма „Наше лято“, а именно- заключителната изложба на Школата по керамика с ръководител Цанка Жечкова. Тя поздрави и благодари на приложниците, които и това лято бяха значителен брой- 50. На фона на разноцветните и разнообразни керамични изделия, изработени от самите тях- камбанки, релефни рибки, купи, вази и др, участниците в школата получиха своите произведения, грамоти и награди, осигурени от Община Тервел. Гости на изложбата бяха много родители и служители от общинска администрация.

Публикувано на 23 Aug 2016
 ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

*На 22 август Община Тервел обяви обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за детските, учебните и социалните звена в общината за период от една календарна година.Поръчката съдържа иновативен елемент – приложена е разпоредба на новия закон за обществените поръчки, според която две от обособените позиции в поръчката се възлагат директно на фирми от гр.Тервел – на „Джамбо-Л“ ЕООД – доставка на студено пресовани плодови сокове, произведени от плодове, отгледани в соствената овощна градина на фирмата и на „АИК“ ЕООД гр.Тервел - подправки и други сродни на тях .Директното възлагане стана възможно чрез прилагане на иновативни механизми от Закона за обществените поръчки от страна на Община Тервел.Това е една от формите за осигуряване на устойчивост на проекти, получили финансиране чрез местната инциативна група. Двете дружества, които ще доставят продукти на общината имаха проекти по Стратегията за местно развитие на МИГ през изтеклия планов период.

Публикувано на 23 Aug 2016
 НАСТОЯТЕЛСТВОТО ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДИМИТЪР ДОНЧЕВ- ДОКТОРА-1893” ГРАД ТЕРВЕЛ

КАНИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО НА РЕДОВНО ОТЧЕТНО- ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Настоятелството за дейността на читалището за периода 2013-2016г.
2. Доклад на Проверителната комисия за периода 2013-2016г.
3. Избор на Читалищно настоятелство.
4. Избор на Проверителна комисия.
5. Разни.
Събранието ще се проведе на 29 септември 2016г. от 18,00 часа в репетиционната зала на читалището.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час след обявения, при същия дневен ред.

Публикувано на 23 Aug 2016
 Изложба Икебана

На 12.08.2016г. в сградата на Община Тервел от 14:00 часа беше открита Първата изложба на Школата по икебана в рамките на Общинска ваканционна програма „Наше лято“. Въпреки проливния дъжд, изложбата предизвика голям интерес. На нея младите естети, под ръководството на Добринка Цонева, представиха изкусно подредени вази, кашпи , гондоли и кошници, пана с морска тематика. Работата на школата по икебана предизвика сериозен интерес. В нея се включиха повече от 35 момичета и момчета на възраст от 7 до 13 години. Изложбата бе открита от Севдалина Колева – Директор на дирекция образование и култура, а госпожа Виолета Димитрова директор на ЦПЛР „Малкият принц“ награди талантливите участници в Школата с грамоти и сувенири, осигурени от Община Тервел. Изложбата ще може да се види в сградата на Община Тервел до края на месец август .


Публикувано на 23 Aug 2016
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ПРАЗНИЧНИ ПРОЯВИ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Обичайно месец Септември е изпълнен с празници и тържества за тервелчани. За очакваните събития тече усилена подготовка.
На 9 септември от 10, 00 Дом за стари хора „Радост“ с. Полковник Савово ще бъде домакин на Втори фестивал на певческите групи при домовете за стари хора. Участниците ще представят таланта си в три жанра: народни песни, руски песни и стари градски песни. Проявата ще се проведе на откритата сцена на центъра на град Тервел, а при лошо време – в залата на читалището.
На 15 септември ще се състои тържествено откриване на учебната година за всички училища на територията на общината.
На 20 септември със заупокойна церемония ще бъде отбелязана 100-годишнината от боевете в Добруджа на Трета българска армия през Първата световна война. Ще бъде открита и паметна плоча, увековечаваща героизма на Първа конна дивизия, под командването на Иван Колев, при защитата на Добруджа и битката при с. Кочмар на 03.09.1916г.
На 22 септември е денят, в който ще се проведе XIV Добруджански събор Тервел. На двете сцени в центъра на града ще се изявят индивидуални и групови изпълнители на песни, танци, музика, обичаи, словесно творчество. За първи път тази година в събора ще могат да участват и клубове за български народни хора. Гостите на празника ще видят изложение на тервелски производители на плодове и зеленчуци, мед и произведения на изкуството. Съборът е посветен на подписването на Крайовската спогодба през 1940 г. и обявяването на Независимостта на България. Фестивалът няма конкурсен характер.
На следващия 23 септември сцената на читалището в Тервел ще се огласи от звънките гласове на изпълнителите на традиционна добруджанска народна песен в конкурса „ С песните на Калинка Вълчева“. По регламент състезанието се провежда в пет категории: индивидуални изпълнители 1-ва група от 5 до 9 г.; 2-ра група 10-14 г.; 3-та група на участниците от 15 до 20 г. и 4- група над 20 г. В петата категория ще участват колективи. Изпълненията могат да бъдат както акапелно, така и под съпровод на музикален инструмент или оркестър. Не се допуска участие със сингбек. Професионалното жури, под ръководството на Калинка Вълчева, ще определи носителите на първо, второ и трето място и на голямата награда на Конкурса. Награждаването на победителите ще се състои на гала-концерт на финалистите и патрона на Конкурса Калинка Вълчева.
Всички прояви се финансират от Община Тервел.

Публикувано на 23 Aug 2016

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 По-стари >>