Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Опазването на чистотата в града


Опазването на чистотата в града е взаимна грижа на Общината и на гражданите. Контейнерите не са поставяни за изхвърляне на горящи отпадъци

Публикувано на 05 Mar 2020
 НОВО НАЧАЛО И ПРИЯТЕЛСТВОДоговор за сътрудничество по международен образователен проект „АЗБУКА НА ПРИЯТЕЛСТВОТО“ беше подписан между ДГ 1 „Детелина“ гр. Тервел и ДГ “Casuta de turta dulce” от гр. Констанца, Румъния. Целта на проекта е установяване на приятелство и сътрудничеството между деца и учители, стимулиране и насърчаване на творческия капацитет и развитие на партньорските взаимоотношения между двете детски градини. Идеята ни е да накараме децата да живеят в хармония и приятелство, и да възпитаваме чувство на любов и отговорност към родина и народ. Планирани са разнообразни съвместни дейности, свързани с ...

Публикувано на 05 Mar 2020
 ПРОЕКТ НАСЪРЧАВА УЧАСТИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕСПубликувано на 05 Mar 2020
 КОЛКО ПРОЕКТА РАЗГЛЕДА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ ПО СТРАТЕГИЯТА СИ ...Публикувано на 05 Mar 2020
 ОбяваПубликувано на 25 Feb 2020
 ОбяваПубликувано на 25 Feb 2020
 ОбявлениеПубликувано на 24 Feb 2020
 ОДОБРЕН Е ПРОЕКТЪТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ФИЗИОТЕРАПИЯТА В ТЕРВЕЛ

Физиотерапевтичният сектор към медицинския център в Тервел ще бъде разширен чрез проект , финансиран от „Красива България“ и съфинансиран от Община Тервел.Внесеният на 6.01.2020 г. проект е одобрен с Решение на финансиращия орган от 04.02.2020 г. Така Община Тервел е една 46-те общини, чиито проекти са одобрени за финансиране през тази година.
За тази инвестиция общината ще ползва съществуващи помещения от бившето АГ отделение, като помещенията са свързани с топла връзка със сега работещата физиотерапия.Проектът цели гражданите на Община Тервел да получат възможността да ползват в Тервел още два вида терапии – парафинотерапия и луготерапия. Ще се направи разширение на сектора, като няколко от старите и неизползваеми от години помещения се преустроят в нови кабинети и прилежащи към тях санитарен възел и спомагателни помещения. Подменят се изцяло старите ел и ВиК инсталации, прави се нова отоплителна инсталация, която се свързва със съществуващата такава на медицинския център.Предвижда се да се подменят старите дограми – прозорци и врати и помещенията да се топлоизолират отвътре.Освен помещенията за луго и парафинотерапия и манипулационната към тях, които ще започнат работа веднага след изпълнението на строителните дейности, разширението на сектора включва още един кабинет, който ще започне работа , след като общината намери вариант да закупи оборудване за него.Този кабинет ще бъде предназначен за магнито, крио и пресотерапия.
Чрез проекта седем помещения от бившата болнична сграда с обща площ 160 кв. м. ще бъдат върнати към предназначението си да бъдат част от общинско лечебно заведение, а гражданите на Община Тервел ще имат по-голям избор от физиотерапевтични процедури, които да са им от полза.
Общата стойност на проекта е 86 000 лв.Средствата за обзавеждането на помещенията за двете термотерапии – парафин и луга, както и съфинансиране за строителните дейности, Общината трябва да осигури от собствения си бюджет.

Публикувано на 21 Feb 2020

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 По-стари >>