Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Помощи за първолаците

Съгласно разпоредбите на чл.10-а от Закона за семейните помощи за деца на семействата, чиито деца са записани в първи клас на общинско или държавно училище, се отпуска еднократна целева помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Публикувано на 20 Nov 2007
 Дирекция "Бюро по труда" гр.Тервел

ИНФОРМАЦИЯ

за подадените в ДБТ Тервел проекти по НП “ОСПОЗ” 2008г. в сферата на селското стопанство


Публикувано на 20 Nov 2007
 Конкурс за написване на ЕСЕ

 „Младите- автори на обществената промяна”

Община Тервел и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), организират конкурс за есе –„Младите – автори на обществената промяна”, като част от Общинската програма за превенция на насилието между учениците.


Публикувано на 20 Nov 2007
 Асфалтиране на ул."Св.Св.Кирил и Методий"

На 19 ноември т.г. общината представи в ДФ”Земеделие” сключеният с изпълнител договор за ново асфалтиране на улицата. Изпълнителят е избран по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.За заплащане на дейностите по договора общината ще получи от програма САПАРД 90 038 лв. без ДДС и  18 007.60, с които да заплати дължимия данък. 

Публикувано на 20 Nov 2007
 Учредително заседание на новия общински съвет

На 9 ноември от 10:00 часа се проведе първото учредително заседание на Общински съвет Тервел. Присъстваха всички новоизбрани общински съветници, кметове на кметства и кмета на общината Живко Георгиев.

Публикувано на 12 Nov 2007
 Местни Избори 2007 - Тервел

В съответствие с разпоредбите на Закона за местни избори в 20 населени места на общината с население над 150 души бе насрочен избор за кмет на кметство.Кандидатите за този пост бяха 72.Представяме Ви имената на избраните кметове:

Публикувано на 12 Nov 2007
 Проект "От социални помощи към заетост" за 2008

В него има нов акцент, с който ще се опитаме да решим проблем с дългогодишна давност – липса на денонощна невъоръжена охрана за дворовете на детските градини, детската ясла и парка в Тервел и на училището в с.Орляк. 

Публикувано на 12 Nov 2007
 Проект "Социален асистент - 2008"

Общината внесе за разглеждане в Дирекция „Бюро по труда” Тервел проект за осигуряване на работни места за 13 социални асистента през 2008 г.Предвижда се 5 от тях да се грижат за възрастни хора в гр.Тервел, 2-ма в с.Жегларци и по един в селата Зърнево, Нова Камена, Безмер, Орляк и Кочмар. 

Публикувано на 12 Nov 2007

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 По-стари >>