Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРОВЕДЕН Е КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТА НА СТАДИОНА

На 23.04.2008 г. се проведе конкурс за избор на строителна фирма, която да изпълни строителните работи по проекта за градския стадион.В  комисията за оценка на офертите участваха специалисти от Проект „Красива България” и от Община Тервел.

Публикувано на 07 May 2008
 Отчетен е първият транш от финансирането на извънкласния център в с.Нова Камена

Отчетът по проекта бе приет от финансиращия орган / Социалноинвестиционен фонд/ на 18.04.2008 г. 

Публикувано на 21 Apr 2008
 Искане за увеличаване на броя на социалните асистенти

Община Тервел отправи към местната Дирекция “Бюро по труда” искане за увеличаване на броя на работните места за социални асистенти .Към момента общината е работодател на  13 души, които работят като такива по общински проект, финансиран от Агенцията по заетостта, чрез БТ Тервел.

Публикувано на 21 Apr 2008
 Средствата за физическо възпитание и спорт за 2008 за общинските училища и детски градини

И тази година те ще стигнат до децата и учениците във вид на спортни пособия , закупени по реда на постановление на Министерския съвет, което се прилага от 2000 г.


Публикувано на 21 Apr 2008
 Строежът на църковен храм “Св.Георги Победоносец” в цифри

От започване на работата по строежа на новия храм през 2006 г. до момента на обекта има извършена тухлена зидария  на височина 3.10 м, за която бяха необходими и са  вложени на обекта 35107 бр.тухли единички и и 1350 бр. четворки.

Публикувано на 21 Apr 2008
 С ИМЕ НА БЪЛГАРСКИ ХАН

Фоайето на втория етаж в сградата на Общинска администрация отново буди интерес у посещаващите ведомството граждани. 

Публикувано на 21 Apr 2008
 КУКЛИ И КУКЕРИ – ЗА КРАСОТА, ЗДРАВЕ И ГОНЕНЕ НА ЗЛОТО

Пъстра изложба от детски творения на деца от школата по приложно и изобразително изкуство в Тервел и техни приятели от основното училище в с.Коларци създаде пролетно настроение в залата на общината и бе възможно най-подходящият фон за детското шоу “Лазар ти иде”.

Публикувано на 21 Apr 2008
 Пролетните празници и обичаи

Това бе темата на детското шоу “Лазар ти иде”, в което деца от ОДК в Тервел и от ОУ “Д-р Петър Берон” с.Коларци представиха шест от най-красивите и тачени български празници и обичаи.... 

Публикувано на 21 Apr 2008

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 По-стари >>