Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ 450 000 ЛВ. ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНАТА

Изминалата седмица донесе две много важни вести за общината.Първата от тях е насочена към строежа на новия църковен храм.Средствата,които до момента са събрани от гражданите или заделени за него от общинския бюджет се допълниха с нови 50 000 лв.

Публикувано на 29 Jul 2008
 ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНАТА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА

Те са 13, като едно от тях е читалището в град Тервел, а другите 12 развиват дейност в селата Кочмар ,Орляк,Зърнево,Коларци,Божан,Честименско,Нова Камена,Каблешково ,Поп Груево ,Кладенци,Безмер,Жегларци.

Публикувано на 22 Jul 2008
 ОТЧЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ ЩЕ РАЗГЛЕЖДА ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ

На 25 юли т.г. , от 11:00 часа в заседателната зала на Община Тервел ще се проведе поредно редовно заседание на Общинския съвет.Елемент от предварително обявения дневен ред е отчета за изпълнението на бюджета за периода 1 януари-30 юни 2008 г.

Публикувано на 22 Jul 2008
 РИСУНКИ НА АСФАЛТ И ХВЪРЧИЛА ОЦВЕТИХА „НАШЕ ЛЯТО”

През изтеклата седмица -от 14.07.2008 –18.07.2008 г.- се проведоха две мероприятия от ваканционната програма „Наше лято”.

Публикувано на 22 Jul 2008
 Откриване на програма „Наше лято” за пета поредна година

Деца,
Ето, че лятото дойде - лятна ваканция, игри, море… !
Познатата ви програма „Наше лято” и тази година стартира, традиционното й откриване се състоя на 8 юли в Градски парк- гр. Тервел. 

Публикувано на 16 Jul 2008
 ПРОВЕДЕ СЕ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

На заседание на Общински съвет,проведено на 28 март т.г. бе внесено предложение от Кмета Живко Георгиев  за продажба на няколко общински имота, които не могат да бъдат стопанисвани от общината и за които е целесъобразно да намерят своя собственик, който чрез покупката им да инвестира в развитието на определен бизнес или устройване на семейството си.

Публикувано на 16 Jul 2008
 ПОЛУЧЕНИ СА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЧИТАЛИЩАТА

Всяка година през последните няколко Министерство н Културата предоставя възможност на читалищата да получат допълнителни средства за дейността си , които са предварително заложени в Държавния бюджет и се разходват по реда на ПМС.

Публикувано на 16 Jul 2008
 КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА ПОДКРЕПА ПО ПРОГРАМА ФАР ЗА С.ОРЛЯК

Неотдавна, на последното заседание на Общински съвет Тервел, бяха изнесени инвестиционните намерения на Община Тервел за кандидатстване с инвестиционни  проекти по Програмата за развитие на селските райони.

Публикувано на 16 Jul 2008

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 По-стари >>