Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПОДГОТОВКА НА ОБЩИНАТА ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Темата за благоустрояването на населените места и състоянието на пътищата вълнува всички.Досега възможностите за това бяха силно ограничени и се свеждаха до инцидентни покани за набиране на нискобюджетни проекти по Програмите ФАР или САПАРД ...

Публикувано на 04 Jul 2008
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ НЯМА ДА ОСВОБОДИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ 1 ЮЛИ

Извършва се намаление на числеността на заетите в дейност „Общи държавни служби” от 91,5 към 1.01.2008 г. на 84,5 към 1.07.2008 г., т.е. със седем щатни бройки

Публикувано на 04 Jul 2008
 КРАТКИ ВЕСТИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

То бе редовно и се проведе на 24 юни , от 11:00 часа в Тервел.Общинските съветници разгледаха докладна записка,визираща инвестиционните намерения на общината спрямо предстоящите за отваряне мерки на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Публикувано на 04 Jul 2008
 НОВА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНАТА

Прие на своето заседание на 24 т.м. Общинския съвет.Тази наредба отменя досегашната такава, която бе в сила от 2000 г.

Публикувано на 04 Jul 2008
 ВАЖНИ СЪБИТИЯ В СФЕРАТА НА ОБЩИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Наскоро бяха обявени резултатите от  кандидатстването на българските общини за получаване на допълнителни средства за средното образование.

Публикувано на 04 Jul 2008
 Стремеж към съвършенство

И тази година в белия град на Черно море Балчик се събраха хиляди деца от 13 държави на Седмия международен фестивал-конкурс “Усмивките на морето” – Балчик` 2008.

Публикувано на 04 Jul 2008
 Тервелските лекоатлети с нови победи

На 21 и 22 юни 2008 година на стадион “Васил Левски” в гр.София се проведе държавното индивидуално първенство по лека атлетика за юноши и девойки младша възраст до 17 години включително.

Публикувано на 04 Jul 2008
 Убеден съм, че едно добро дело, води след себе си друго

На 26.05.2008 год. Фирма „АКТАВИС” ЕАД представлявана от Николай Хаджидончев дари на „МБАЛ- Тервел” ЕООД гр. Тервел лекарства на стойност 5576,05 лв. 

Публикувано на 04 Jul 2008

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 По-стари >>