Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПОДГОТВЯ СЕ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОДК

Тази година,след изпитанията на делегираните бюджети,след едно успешно издание на общинска програма „Наше лято”, след емоции и кратка почивка, ОДК в Тервел се подготвя за новата учебна година.

Публикувано на 30 Sep 2008
 КРАТКИ ВЕСТИ:

Продължава работата по покривната конструкция на ЦДГ 3 в гр.Тервел.Изгражда се дървената опорна част и се покрива с ламперия.Предстои покриването с бардолин.

Публикувано на 30 Sep 2008
 ОТЧИТАМЕ ПЪРВИЯ ЕТАП НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ

Общината внася в Министерство на образованието отчет за първия етап от реализирането на програмата за оптимизация на училищната мрежа.

Публикувано на 30 Sep 2008
 АЛТЕРНАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И В ТЕРВЕЛ

Напоследък изглеждаше така,като че ли нашата община изостава от повсеместното производство на електрическа енергия от алтернативни енергийни източници.

Публикувано на 30 Sep 2008
 Министерство на околната среда и водите - Решение


Публикувано на 30 Sep 2008
 ПОДГОТВЯ СЕ ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Той се разработва по мярката на ос 4,която цели създаването на местни инициативни групи / МИГ/,които по своята същност представляват сдружения с нестопанска цел,натоварени с мисията да допринесат за оживяване на територията на селските региони.

Публикувано на 18 Sep 2008
 ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Се проведе на 12 септември в Тервел.Обект на продажба в случая беше учредено право на строеж на 15 броя петна, всяко от които с площ по 36 кв.м.Всички парцели се намират в квартал „Изгрев” в гр.Тервел.

Публикувано на 18 Sep 2008
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОТОВНОСТТА

На общинските училища,детски градини и звена за извънучилищна дейност за започване на новата учебна година

Публикувано на 04 Sep 2008

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 По-стари >>