Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 КАКВО СЕ СЛУЧВА В ТЕРВЕЛСКАТА БОЛНИЦА

През месец януари 2008г. ръководството на болницата в гр.Тервел взе решение да подаде документи за разкриване на процедура по акредитация на лечебното заведение /ЛЗ/в Министерството на здравеопазването /МЗ/ гр.София. 

Публикувано на 30 May 2008
 ОБЩИНАТА КАНДИДАТСТВА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

В края на миналата седмица изтече срокът, в който общините можеха да подават в Министерство на образованието и науката /МОН/ мотивирани искания за получаване на допълнителни суми,с които да подпомогнат издръжката на общинските училища.

Публикувано на 30 May 2008
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ВЕЧЕ СПЕЧЕЛИ СВОЯ ПЪРВИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

На 26 май т.г.Общината получи официално одобрение от Управляващия орган на Оперативна Програма “Регионално развитие” за своя първи проект, който бе разработен и внесен за разглеждане в края на м.февруари.

Публикувано на 30 May 2008
 Да пееш с удоволствие за публиката на Тервел

На 21  май от 18.00 часа  в залата на читалището се проведе още един много жизнерадостен  и атрактивен концерт на известните наши певци Кристина Димитрова и Орлин Горанов.

Публикувано на 30 May 2008
 Конфликтите в училище и моделът на агресията …

В България като цяло степента, до която е достигнало насилието в училищата, е много висока. В медиите се говори само за най-тежките случаи, но примерите на насилие са хиляди. 

Публикувано на 30 May 2008
 На тържество с поезия и музика

 На 21.05.2008г.  в ОУ „Васил Друмев” с. Орляк се проведе празнична среща на деца с поетесата Цветанка Костова. Инициативата за нея  поеха участниците в СИП „Художествено слово” към училището. 

Публикувано на 30 May 2008
 НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА

За трета поредна година Съюзът на библиотечните и информационните работници организира Национална библиотечна седмица. 

Публикувано на 30 May 2008
 ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД

На 16 май изтече срокът, в който всички библиотеки в България подават проектните си предложения за попълване и обновяване на техните фондове с книги по програма Българските библиотеки

Публикувано на 30 May 2008

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 По-стари >>