Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ЗАПОЧНА САНИРАНЕТО НА ЦДГ „ЗДРАВЕЦ „ В ТЕРВЕЛ

Снимка
То е пореден етап от строителните работи,за които общината получава финансиране по Оперативна Програма „Регионално развитие”, мярка за подобряване на състоянието на образователната инфраструктура.

Публикувано на 24 Nov 2008
 ОТНОВО ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ ИДНАТА ГОДИНА

Национална програма „ От социални помощи към заетост”, се реализира в Община Тервел за четвърта поредна година. През 2008г. в програмата са включени 75  социално слаби лица  от цялата община.


Публикувано на 12 Nov 2008
 КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА 29 СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТА ПРЕЗ 2009

Национална програма ”Асистенти на хора с увреждания”, дейност „Социален асистент” се реализира в Община Тервел за четвърта поредна година.

Публикувано на 12 Nov 2008
 ПОСЕЩЕНИЕТО НА ТЕРВЕЛСКИТЕ СЪСТАВИ В РУМЪНИЯ СЕ ПРЕВРЪЩА В ИСТИНСКИ КУЛТУРЕН ОБМЕН

В началото на м.октомври състави от читалището в Тервел посетиха и участваха във фолклорен фестивал “Дан Мойсеску” в побратимената на община Тервел Румънска община Топалу.Те имаха участие като гости в парада на традиционните носии и в гала-концерта на фестивала.

Публикувано на 12 Nov 2008
 ПОРЕДЕН ЕТАП ПО ПЪТЯ НА СОЛАРНИЯ ПАРК

Фирма Киото представи в община Тервел поредното доказателство за инвестиционни намерения за изграждане на фотоволтаична централа в Тервел.

Публикувано на 12 Nov 2008
 ПОДГОТВЯМЕ ТРЕТИ ПОРЕДЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

След като на 3 ноември бе внесен вторият общински проект започна подготовката и на третият такъв по мярка “Обновяване на населените места” на ПРСР.

Публикувано на 12 Nov 2008
 Министерство на околната среда и водите

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда...

Изтегли - Файл 1
Изтегли - Файл 2

Публикувано на 10 Nov 2008
 ВНАСЯМЕ ВТОРИ ПРОЕКТ ПО ОС 3 НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Той е вече подготвен за внасяне в Областната разплащателна агенция на МЗХ.Общият му бюджет възлиза на 1954474.56 лв.Основната дейност ,която ще бъде извършена,ако проектното предложение бъде одобрено за финансиране е благоустрояване на седем улици в гр.Тервел...

Публикувано на 29 Oct 2008

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 По-стари >>