Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ДВАНАДЕСЕТОКЛАСНИЦИ ОТ СОУ ПРЕДСТАВИХА СВОИ ПРОЕКТИ

Единадесет проектни предложения за благоустрояването на град Тервел и подобряване на условията за работа ва СОУ „ Йордан Йовков „ бяха обект на публична защита, която се проведе през изминалата седмица. 

Публикувано на 07 May 2008
 ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНАТА ПОДАВАТ ЗАЯВКИ ПРЕД МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

Във връзка с обявената сесия за финансова подкрепа за подпомагане  дейността на народните читалища по реда на чл.90 от ПМС ¹ 15 от 2008 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България, читалищата от Община Тервел подготвиха свои предложения за допълнително финансиране  ремонтите и дейността им. 

Публикувано на 07 May 2008
 ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЕРВЕЛ

То се проведе на 29.04.2008 година в клуба на пенсионера с.Зърнево. Разгледани бяха общо шест предложения, внесени от Кмета на общината. Първото от тях беше за одобряване структурата на общинска администрация, а именно за одобрение на досега действащия модел на структура, в сила от 2004 година. 

Публикувано на 07 May 2008
 ПРОВЕДЕН Е КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТА НА СТАДИОНА

На 23.04.2008 г. се проведе конкурс за избор на строителна фирма, която да изпълни строителните работи по проекта за градския стадион.В  комисията за оценка на офертите участваха специалисти от Проект „Красива България” и от Община Тервел.

Публикувано на 07 May 2008
 Отчетен е първият транш от финансирането на извънкласния център в с.Нова Камена

Отчетът по проекта бе приет от финансиращия орган / Социалноинвестиционен фонд/ на 18.04.2008 г. 

Публикувано на 21 Apr 2008
 Искане за увеличаване на броя на социалните асистенти

Община Тервел отправи към местната Дирекция “Бюро по труда” искане за увеличаване на броя на работните места за социални асистенти .Към момента общината е работодател на  13 души, които работят като такива по общински проект, финансиран от Агенцията по заетостта, чрез БТ Тервел.

Публикувано на 21 Apr 2008
 Средствата за физическо възпитание и спорт за 2008 за общинските училища и детски градини

И тази година те ще стигнат до децата и учениците във вид на спортни пособия , закупени по реда на постановление на Министерския съвет, което се прилага от 2000 г.


Публикувано на 21 Apr 2008
 Строежът на църковен храм “Св.Георги Победоносец” в цифри

От започване на работата по строежа на новия храм през 2006 г. до момента на обекта има извършена тухлена зидария  на височина 3.10 м, за която бяха необходими и са  вложени на обекта 35107 бр.тухли единички и и 1350 бр. четворки.

Публикувано на 21 Apr 2008

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 По-стари >>