Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДВАТА РЕСОРА НА УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

На 13 май т.г.Кмета на общината издаде две заповеди, с които определи нови правомощия и задължения на двамата заместник кмета на общината.

Публикувано на 30 May 2008
 ОБЩИНАТА ПОДГОТВЯ ВТОРИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

В края на м.март т.г. бяха отворени две грантови схеми за финансиране на общински проекти по Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.Първата от тях предвижда общините да кандидатстват за техническа помощ.

Публикувано на 30 May 2008
 Седмица на Земята в ОУ”Васил Друмев” с. Орляк

По инициатива на преподавателя по биология г-жа Емилия Райкова в ОУ”Васил Друмев” с. Орляк се проведе Седмица, посветена на Земята. Мероприятията започнаха с подготовката на табла под наслов „Планетата Земя- земя на чудеса”.

Публикувано на 07 May 2008
 МУЗИКАЛНИ НАДЕЖДИ

Специална покана за участие получиха Детска школа за народно пеене с ръководител Радка Адамова, при НЧ “ Д. Дончев – Доктора” гр. Тервел за участие на 19.04.2008г., в национален конкурс “Музикални надежди” Добрич 2008.

Публикувано на 07 May 2008
 По традиция

Вече девет години „Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН) гр. Тервел провежда извънкласно теоретично и практическо обучение на деца в Младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец”. 

Публикувано на 07 May 2008
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ:ДУХОВНОСТ И БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ ПОД ЗНАКА НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО ХРИСТОВО

Да се наситят душите  на хубост, да се отворят за доброто

На 23 април тервелчани гледаха празничен Великденски концерт , поднесен от ДФТА „Калинка Вълчева” гр.Тервел.

Публикувано на 07 May 2008
 Дейност на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)

Във връзка с разширяването на формите и тежестта на актовете на насилие при децата, се наложи предприемането на мерки за създаване на условия за ограничаване на факторите на насилие и засилване на противодействието от страна на обществото и на всички организации, които работят с деца. 

Публикувано на 07 May 2008
 НАШИТЕ БЕГАЧИ

На 26 и 27 април 2008 година в градовете Силистра и Русе се проведоха традиционните  шосейни пробези “Златна Добруджа” и “Русе”. Участваха всички най-добри бегачи на средни и дълги бягания от цялата страна във всички възрастови групи.

Публикувано на 07 May 2008

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 По-стари >>