Какво предстои през седмицата?

На 18 април ще се проведе открито занятие на логопедичния кабинет на общината. Това занятие се организира , за да се популяризира в педагогическите среди дейността на това специализирано звено.

Публикувано на 17 Apr 2007
 Проекти за инфраструктурата

Подписа се договорът с изпълнителя на обект „Градски парк Тервел”, предстои уточняване на времевия график за изпълнение на проекта. Проучват се възможностите за изработване на нови пейки и съдове за отпадъци за парка. 

Публикувано на 17 Apr 2007
 Абитуриентите ще празнуват на 24 май

На 12 април Общината покани на среща представители на зрелостниците от двете средни училища в града. Присъстваха двамата директори , класни ръководители и представители на абитуриентите. 

Публикувано на 17 Apr 2007
 Център за извънкласни дейности за деца

ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЕЦА В ЧИТАЛИЩЕТО В С. НОВА КАМЕНА СЪБРА ОБЩНОСТТА НА СРЕЩА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Проектът е внесен за разглеждане в СИФ на 13.12.2006 г. 

Публикувано на 17 Apr 2007
 Програма за енергийна ефективност

Общината подготвя два проекта , с които ще участва в Програмата за енергийна ефективност на МОН. Средствата , за които ще се конкурират всички общински училища , отговарящи на критериите са 16 000 000 лв. и са отпуснати по бюджета на МОН. Ние ще внесем две предложения. За ОУ „В.Друмев” с. Орляк и за СОУ Тервел.

Публикувано на 17 Apr 2007

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 По-стари >>