Национална среща на читалищата от селски райони

Наскоро в НДК се състоя  Национална среща на читалищата от селските райони . Тя бе организирана от Съюза на народните читалища с подкрепата на Министерството на земеделието и продоволствието, Държавен фонд "Земеделие" и Министерството на културата. 

Публикувано на 25 Feb 2008
 Проект "Обновяване на детските заведения в гр.Тервел"

Той предвижда саниране на сградите на ЦДГ”Здравец” и ЦДГ”Първи юни” с всички специфични енергоефективни мерки – изграждане на топлоизолиран скатен покрив, подмяна на дограма, полагане на външна топлоизолираща мазилка, ремонт на отоплителните инсталации и подготовка за включване в газоразпределителна мрежа.

Публикувано на 25 Feb 2008
 За делегираните бюджети на общината

На 12 и 13 февруари т.г.директорите на всички общински училища участваха в обучение,което да им даде основни насоки за работа при въвеждане на системата на  делегирани бюджети / СДБ /за ръководените от тях училища.

Публикувано на 25 Feb 2008
 Програма за управление на Община Тервел

Изтегли от тук: Програма

Публикувано на 11 Feb 2008
 За касирането на изборите за кмет на община

С решение от 08.02.2008г. по АД ¹ 471/2007г. на Административен съд Добрич е отхвърлена жалбата на на Зия Халил Хасан...

Публикувано на 11 Feb 2008
 Предложение за местните данъци през 2008

         С промяната на Конституцията на Република България и Закона за местните данъци и такси на общините се даде право сами да определят местните данъци и такси в определени граници.

Публикувано на 11 Feb 2008
 Конкурс за написване на есе

 „130 години от Освобождението на България”

Община Тервел организира конкурс за есе, посветено на великата годишнина. Младите автори могат да изпращат по едно свое произведение.

Публикувано на 05 Feb 2008
 Накратко:

Административният съд в гр.Добрич проведе 3 заседания за периода 18-31 януари по дело 471/2007 г., образувано по жалба на бившия кандидат – кмет Зия Халил , чиято кандидатура бе издигната от ДПС.

Публикувано на 05 Feb 2008

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 По-стари >>