Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ЗАПОЧВА СТРОЕЖЪТ НА ПРЕТОВАРНАТА СТАНЦИЯ В ГР.ТЕРВЕЛ

На 14 ноември, в 11:00 часа ще бъде направена първа копка за строителството на претоварна станция за твърди битови отпадъци в гр.Тервел.

Публикувано на 04 Nov 2013
 ДЕЛОВИ ВЪПРОСИ, С КОИТО ЩЕ СЕ ЗАНИМАВА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ТЕРВЕЛ

На 28 октомври Общинският съвет ще разгледа и текущи въпроси , свързани с работата на Общината - предимно такива, за които има административно изискване за наличие на Решение на Общински съвет. Депозирано е предложение за решение, с което се одобрява състав на съдебни заседатели от Тервел за Окръжен съд Добрич.

Публикувано на 22 Oct 2013
 ДИМО УЗУНОВ ЩЕ СТАНЕ ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНАТА

На 28.10.2013 г. в 13:30 часа в залата на Община Тервел ще започне тържествената част на редовно свикано поредно заседание на Общински съвет Тервел.Предмет на тържествената сесия е присъждането на званието "Почетен гражданин на Тервел" на Димо Добрев Узунов.

Публикувано на 22 Oct 2013
 ДВЕ ЧИТАЛИЩА ОТВАРЯТ ВРАТИ В ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

В 17:30 часа на Първи ноември - Деня на народните будители, читалището в гр.Тервел ще посрещне своите гости с програма, посветена на Празника. Читалището беше затворено в продължение на десет месеца, през което време залата и фоайето бяха основно ремонтирани.

Публикувано на 22 Oct 2013
 ОБЯВА


Публикувано на 18 Oct 2013
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: МИГ ТЕРВЕЛ - КРУШАРИ СЛЕД ЕДНА ГОДИНА РАБОТА

Местната инициативна група МИГ Тервел-Крушари е една от 35-те в страната, на които бяха предоставени средства от Програмата за развитие на селските райони - 3 114 700 лв. за финансиране на сравнително малки проекти в областта на земеделието, развитието на бизнес и благоустрояване на публични обекти на територията на общините Тервел и Крушари.

Публикувано на 10 Oct 2013
 ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛИ В „ЗАЕДНО НА УЧИЛИЩЕ“

През летните месеци, когато децата и учениците са във ваканция, 16 учители от община Тервел посещаваха „училище за учители“. То бе организирано в рамките на Проект „Заедно на училище“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“.

ИЗТЕГЛИ

Публикувано на 08 Oct 2013
 Седмица на мобилността и в нашия град

Седмицата от 16 до 22.09.2013 г. бе обявена за Европейска седмица на мобилността. През тази година тя се провежда под мотото „Чист въздух- ти си на ход!“. Лошото качество на въздуха продължава да оказва много голямо влияние върху здравето на европейските граждани и да бъде причина за респираторни и сърдечносъдови заболявания, преждевременна смърт и по-малка продължителност на живота.

Публикувано на 08 Oct 2013

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 По-стари >>