Стартира обучението на безработни

На 6 август комисия, съставена от представители на ИА ФАР на МТСП - регионално звено Добрич ,ДБТ Тервел, Община Тервел и ПГАС Добрич извърши подбор на безработните лица от селата Каблешково и Градница, които ще преминат курсове на обучение по Проект „Подкрепа на ромската общност в Община Тервел за заетост в земеделието”.

Публикувано на 13 Aug 2007
 Графика на учебното време

Със своя заповед от 1.08.2007 г. Министърът на образованието и науката определи графика на учебното време през учебната 2007/2008 г. Той е следният:

Публикувано на 13 Aug 2007
 За ремонтите в СОУ

РИО на МОН Добрич уведоми общината,че изпълнителят на ремонта на парната инсталация в СОУ,  е „КОНСОРЦИУМ СЕВЕР” ДЗЗД , гр.София.

Публикувано на 13 Aug 2007
 Искането на Юлиян Иванов не бе уважено

В миналия брой на вестника Ви информирахме,че Общинската избирателна комисия за местни избори / ОИКМИ / получи от  Юлиян Иванов, бивш началник на ВИК Тервел и бивш кандидат за кмет за мандат 2003-2007 искане за предсрочно прекратяване на правомощията на Кмета на Община Тервел инж.Живко Георгиев.

Публикувано на 06 Aug 2007
 Новата учебна година - без съществени промени

На последното си заседание Общински съвет Тервел разгледа докладна записка за съществуването на слети и маломерни паралелки в общинските училища.
През 2007/2008 година ще имаме 13 слети паралелки при общ брой от 26 маломерни паралелки. 

Публикувано на 06 Aug 2007
 Представителство в МИГ Тервел-Крушари

Кмета на общината внесе за разглеждане на заседанието на Общински Съвет Тервел предложение за това четирима служители от Общинска администрация да участват в общото събрание на бъдещото сдружение от граждани и институции от двете съседни общини – Тервел и Крушари.

Публикувано на 06 Aug 2007
 Важни промени в разчета на капиталовите разходи...

...в полза на възрастните и хората с увреждания

На провелото се на 30 юли т.г.заседание на общински съвет Тервел се разгледа внесено от кмета на общината предложение за промени в утвърдения разчет на капиталовите разходи . Промените са наложителни по няколко много съществени причини.

Публикувано на 06 Aug 2007
 Предложение за спиране на общински вестник

Случи се и това.Общински съветници да предлагат спиране издаването на общински вестник.Общинските съветници Нико Радев , Андрей Вълов и Живко Стоянов бяха категорични, че вестникът се списва неграмотно, че работи в услуга единствено на Кмета на общината, че не е полезен за гражданите, че форматът и качеството му са незадоволителни, че в него некоректно се споменават техните имена, и още и още….

Публикувано на 06 Aug 2007

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 По-стари >>