ДЕН ГОДИНА ХРАНИ

Лятото за някои е време за отдих, а за други – за работа.”Ден година храни” е казал народът.

Публикувано на 08 Jul 2008
 НОВИНИ ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА КНИГАТА

Приключи обявената конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2008 г. 

Публикувано на 08 Jul 2008
 НА КРИЛЕТЕ НА ПЕСЕНТА

На 30 юни читалище „Димитър Дончев-Доктора” ни поднесе последния за творческия си сезон спектакъл. Той бе подготвен от Вокалната студия, която е най-новата формация в читалището.

Публикувано на 08 Jul 2008
 Реализиран проект “Да опознаем многообразието от празници и традиции на етносите в Община Тервел” в ПГТО „Дочо Михайлов” гр. Тервел

През 2007/2008 учебна година в ПГТО се реализира проект: “Да опознаем многообразието от празници и традиции на етносите в община Тервел” финансиран от ЦОИДУЕМ с 7477 лева.

Публикувано на 08 Jul 2008
 ПОДГОТОВКА НА ОБЩИНАТА ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

Темата за благоустрояването на населените места и състоянието на пътищата вълнува всички.Досега възможностите за това бяха силно ограничени и се свеждаха до инцидентни покани за набиране на нискобюджетни проекти по Програмите ФАР или САПАРД ...

Публикувано на 04 Jul 2008
 ОБЩИНА ТЕРВЕЛ НЯМА ДА ОСВОБОДИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ 1 ЮЛИ

Извършва се намаление на числеността на заетите в дейност „Общи държавни служби” от 91,5 към 1.01.2008 г. на 84,5 към 1.07.2008 г., т.е. със седем щатни бройки

Публикувано на 04 Jul 2008
 КРАТКИ ВЕСТИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

То бе редовно и се проведе на 24 юни , от 11:00 часа в Тервел.Общинските съветници разгледаха докладна записка,визираща инвестиционните намерения на общината спрямо предстоящите за отваряне мерки на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Публикувано на 04 Jul 2008
 НОВА НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНАТА

Прие на своето заседание на 24 т.м. Общинския съвет.Тази наредба отменя досегашната такава, която бе в сила от 2000 г.

Публикувано на 04 Jul 2008

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 По-стари >>