Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 РАЗКАЗ ЗА ЕДНО НОВО ПРИЯТЕЛСТВО

От 28.07 до 2.08. 2 014 година ученици от девети и десети клас на СОУ „Йордан Йовков”, членове на клуб за автентичен фолклор и краезнание при ОДК „Малкият принц” град Тервел, приеха поредното предизвикателство - участие в семинар в Република Македония. То се осъществи по покана на Фондация „Българска памет” с председател д-р Милен Врабевски, в партньорство с Община Тервел. 13 участника /8 момичета и 5 момчета/ гостуваха на монасите в Бигорски манастир „Св. Йоан Кръстител” край град Дебър.

Публикувано на 18 Aug 2014
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: БОГОРОДИЧЕН ВОДОСВЕТ ЗА НОВИЯ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР В ТЕРВЕЛ

Денят "Голяма Богородица" бе избран , за да бъде осветен новоизградения медицински център в гр.Тервел. Празникът съчета финалното публично събитие по проект "Преструктуриране на МБАЛ гр.Тервел в медицински център" с освещаването на лечебното заведение.Домакини на тържеството бяха Дияна Илиева- Зам.Кмет на Община Тервел и Д-р Катя Ганова - Управител на медицинския център.

Публикувано на 18 Aug 2014
 ОБЩИНСКИ ВЕСТИ

ПОДПИСАНИ СА ВСИЧКИ ДОГОВОРИ ПО ПУБЛИЧНАТА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


Община Тервел приключи своевременно с договори четирите обществени поръчки, които проведе, за да избере изпълнители за проектите си по Програмата "Растеж и устойчиво развитие на регионите". В края на юли се подготви последния договор - този с варненската фирма "Пътища и мостове"ЕООД, която трябва да направи нова асфалтова настилка на 10 улици в гр.Тервел, като тези улици са били обект на изграждане на нова канализация и реконструкция на водопровод по друг общински проект, финансиран по Оперативна Програма "Околна среда". Сключените през пролетта на тази година договори вече са изпълнени и Общината внесе заявки за окончателно плащане в Министерство на финансите. Все още не е стартирало изпълнението на подписания договор за изграждане на медицински и стоматологичен кабинет в с.Нова Камена.

СТАРТИРА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ НА ПРЕТОВАРНАТА СТАНЦИЯ В ТЕРВЕЛ


През пролетта на тази година Община Тервел обяви поръчка за избор на доставчик, който трябва да достави преса, метални контейнери и товарен автомобил за претоварната станция за отпадъци в Тервел. С помощта на техниката отпадъците от общини Тервел и Никола Козлево трябва да бъдат пресовани и напълнени в метални контейнери , всеки с обем от 20 куб.м., след което пълните контейнери трябва да се транспортират до депото в с.Стожер с товарния автомобил. На 30 юли т.г. бе подписан договор с избрания участник "Екоджен" ООД гр.Бургас.Общата стойност на доставката е 250 000 лв. без ДДС.Строителството на претоварната станция е в ход. Доставката ще се извърши в момент, в който ще бъде възможно да се извърши монтажа на пресата на новоизградената претоварна станция.Финансирането е по Оперативна Програма "Околна среда 2007-2013".

ПОДПИСВА СЕ ДОГОВОР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 10,6 КМ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА


Това стана възможно след успешно проведена процедура за избор на изпълнител, която приключи без обжалване. Ще бъдат ремонтирани основно ( преасфалтиране на цялата повърхност) общо четири участъка от общинската пътна мрежа - Божан- Попгруево, Полк.Савово - Бонево, Полк.Савово - до път Войниково-Нова Камена и Нова Камена - Градница. Финансирането на проекта е по Програма за развитие на селските райони. Изпълнител е добричката фирма "Пътно строителство" АД. Стойността на ремонта е 3 440 000 лв. без ДДС.

ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА, ЧРЕЗ КОЙТО ЩЕ СЕ ИЗГРАДИ ПУНКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪЦИ В ТЕРВЕЛ


Изпълнена е първата дейност по проекта - изработване на технически проект за построяване и оборудване на съоръжението. Проектантът бе избран след подписване на договора за финансиране по Програма за развитие на селските райони. Следващата стъпка е свързана с издаване на разрешение за строеж, след което Държавен фонд "Земеделие" трябва да одобри количествената сметка за строителството. Едва тогава ще старира обществена поръчка за избор на изпълнител, който ще построи пункта.Освен строител Общината ще избира с търгове доставчици на техниката и транспортните средства, които ще осигуряват работата на пункта. Ще се избира и строителен надзор.Общата стойност на инвестицията е 1 960 000 лв. без ДДС.

Публикувано на 30 Jul 2014
 ОТКРИВАНЕ НА БАЗАТА ЗА ТРУДОТЕРАПИЯ КЪМ ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА В С.ПОЛК.САВОВО


Занятие с деца по билкарство и цветарство в Програма „Наше лято”

На 29 юли малките еколози - участници в „Наше лято“ заедно с възрастните хора от Дом „Радост” откриха новата база за трудотерапия към дома. На празнично украсения разсадник в с. Полковник Савово малчуганите проведоха своето занятие по екология, билкарство и цветарство. Да запознаят децата с ценните билки и да им помогнат бяха дошли и домуващите в ДСХ „Радост“.

Публикувано на 29 Jul 2014
 П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е


Публикувано на 17 Jul 2014
 ОДОБРЕНИ СА ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ПРОЕКТА НА ОБЩИНАТА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Те са малки по стойност в сравнение с останалите инфраструктурни проекти, но дейностите, които предвиждат са от полза на хора от различни населени места . Общата стойност на петте проекта е 393 000 лв. с ДДС.

Публикувано на 11 Jul 2014
 МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ И ПРЕВЕНЦИЯТА НА ЗАВИСИМОСТИТЕ

26 юни е обявен от Общото събрание на ООН през 1987 год. за Международен ден за борба с наркотиците и наркотрафика. На този ден всички хора по земята могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията.

Публикувано на 09 Jul 2014
 ДЕЦАТА – СЕМЕНЦАТА НА ЗЕМЯТА

На 27.06. 2014 г. в ЦДГ "Слънчице" с. Орляк се проведе годишно тържество под наслов "Децата - семенцата на земята". Сценарият за продукцията бе разработен от педагогическия екип с участващи родители на деца от подготвителна група "Пеперудка" и съобразен с натрупаните знания и умения на малчуганите през изтеклата година. В празнично украсената зала пристигащите родители се наслаждаваха на слайдшоу, разказващо за живота на децата в детската градина през последните години. Всички бяха възхитени да видят вече порасналите си деца като малки. От екрана имаха възможност да проследят работата по проект "С грижа за всеки ученик", в който самите родители бяха в помощ на учителите.

Публикувано на 09 Jul 2014

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 По-стари >>