Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПЪРВИ НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА

ДНЕС Е ДЕНЯТ, В КОЙТО ЧЕСТВАМЕ ПАМЕТТА НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,


Наследници сме на народ, който е имал свое, българско възраждане. В трудните години, когато са нямали собствена държава и училища , а българската църква е била подчинена на гръцката, нашите прадеди са слушали и следвали словата на книжовниците, църковните деятели и революционерите . Успели са да съхранят за нас българския дух , ценностите на народа ни и изконната жажда за свободен и мирен живот.
Днес е денят, в който свеждаме глави пред паметта и силната воля на българските просветители и книжовници, пред смелостта на българските революционери, пред далновидността на борците за църковна независимост.
Всеки българин тачи и помни Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Неофит Рилски, Д-р Петър Берон, Васил Априлов, Найден Геров, великия Вазов, Петко Рачов Славейков, Добри Чинтулов, Любен Каравелов. Под перата на тези велики българи в тъмни и безпросветни години се е родила искрицата, запалила огъня на великото чувство на гордост от това, че си българин. Върналата вярата в славния български народ Паисиева история прераснала в създаване на първия български буквар, а после в откриване на първото българско училище.
В годините на робство и кръвопролития сме имали Апостола Левски - най-святата и чиста личност в съзнанието на всеки българин. Човек , в който безразсъдната смелост се преплита с детска чистота на духа и любов към всички , копнеещи да са свободни хора - без значение на раса и етнос.Имали сме плеяда от славни революционери, организирали Априлското въстание, създали чети и отряди по нашите земи и в чужбина.Георги Раковски, Христо Ботев, Георги Бенковски, Панайот Волов, Райна Княгиня, Баба Тонка - българи и българки, приели за свое житейско верую борбата за свободата на българския род.Жертвали уюта на домашното огнище, за да завещаят на децата си възможността да живеят в свободна държава.
Съхранението на българския дух е дело и на българската църква - пазителка на изконни ценности и добродетели.Помним и тачим паметта на Неофит Бозвели , Иларион Макариополски,десетки български свещеници, повели борба за самостоятелна българска църква.
И така, до наши дни - дни в които живеем свободни, имаме възможност да учим, да ползваме всякаква информация, да се прекланяме пред силата на доброто в свои храмове. Независимо от това дали го осъзнаваме или не, и днес сред нас живеят новите народни будители.Това са онези учители, за които работното време не свършва с последния звънец за деня, които работят с душа, за да привлекат за каузата на знанието всяка детска душа, които не щадят сили за успеха на учениците си.
Будители са онези читалищни дейци, за които значение има всяко влязло в библиотеката дете, всеки млад човек, у който е събудена любовта към българския фолклор,всеки възрастен, който чрез самодейността пази вечна българщината.
Честит паразник на всички учители и читалищни дейци от Община Тервел!
Честит празник на всички граждани на нашата хубава, дейна и съхранила българския дух и здравия добруджански корен община!

Дияна Илиева
Зам. Кмет на Община Тервел


Публикувано на 31 Oct 2015
 ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

КМЕТ НА ОБЩИНА


За кмет на община гласуваха общо 9 316 избиратели в 35 секции. Две от секциите бяха подвижни, т.е за хора с увреждания, а една секция бе организирана за домуващите в Дом за стари хора в с.Полк.Савово. Избирателната активност бе висока – над 55 %.Невалидните бюлетини в избора за кмет на община са 448. Резултатът от първи тур се отчита на база 8868 бр. бюлетини.Резултатите от избора са следните (подредени по реда на получените гласове): Живко Георгиев – 4029 гласа, Марияна Пасева – 2 967 гласа, Симеон Георгиев – 572 гласа, Венета Драганова – 475 гласа, Сали Феим – 420 гласа, Андрей Вълов – 177, Юлиян Христов – 176 гласа и Златинка Ганчева – 52 гласа. Резултатът от първи тур е насрочване на балотаж между Живко Георгиев и Марияна Пасева.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


В избора за общински съветници са отчетени 9 306 бюлетини. Тук прави впечатление големият брой на невалидните бюлетини – 1 720. Най-често причината за невалидността на бюлетините според членовете на секционните комисии е следната: гласоподавателите са маркирали избора си в кръгчетата на бюлетината, но не са отбелязали знак в квадратчетата, а те от своя страна са предназначени, за да се обозначи за коя кандидатска листа е направен изборът.Такава бюлетина не може да се отнесе към никоя от кандидатските листи. Друг отличителен белег на избора за общински съветници е фактът, че значителен брой гласоподаватели са се възползвали от правото си да избират с преференция.Така от валидните 7 586 бюлетини за общински съветници , без преференция са 5 309, т.е. 2277 избиратели са гласували за общински съветници с преференция.Това доведе до пренареждане на кандидатските листи на отделните участници в изборите. Крайният резултат е следният : От избраните 21 съветника един е от Реформаторския блок, двама са от ПП ГЕРБ, двама са от Единна народна партия и съответно по равен брой – по осем съветника ще има от БСП и от местната коалиция между ДПС,БЗНС и НДСВ. Резултатите по кандидатски листи са както следва: БСП – 2834 гласа, Коалиция между ДПС,БЗНС и НДСВ (МК”За нов Тервел”) – 2520 гласа, ПП ГЕРБ – 694 гласа,ЕНП – 533 гласа,Реформаторски блок – 429 гласа, Движение 21 – 217 гласа, МК”Кан Тервел” – 179 гласа,НФСБ – 111 гласа, АБВ – 69 гласа.

Публикувано на 26 Oct 2015
 ПРИКЛЮЧИХА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПУНКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИВОТИНСКИ ОТПАДЪЦИ В ГР.ТЕРВЕЛ


Съоръжението се изгражда чрез общински проект по Програма за развитие на селските райони . Целта му е да подкрепи животновъдите и преработвателите на животински продукти в региона, като им осигури необходимото обслужване за отделяните в техните производства отпадъци.
Изградена на фаза груб строеж е сградата на пункта, работи се по вертикалната планировка на терена. Сградата е с площ от 388 кв.м., а целият терен е 2 дка. Стойността на строителните работи е 509 х.лв. без ДДС.Доставено в Тервел и готово за монтиране е оборудването на пункта – три хладилни камери,сепаратор, автомивка , множество миещи места , плотове и специфично оборудване. Стойността на оборудването е 695 х.лв.
Логистиката на пункта ще се извършва от три товарни средства – камиони с различна товароподемност – най-малкият може да носи товари до 3,5 тона, средният до 6,5, а най-големият – до 18 тона. Доставени са вече както трите камиона, така и вътрешнозаводският транспорт – един електрокар и 5 палетни колички. Общата стойност на доставените транспортни средства е 458 х.лв.
След като бъде завършен и въведен в експлоатация, новият пункт ще осигури работа на пет души . На претоварната станция за твърди битови отпадъци, която работи отскоро и се намира в диаметрално противоположния край на гр.Тервел ( посока към гр.Силистра, докато пунктът за управление на животински отпадъци се намира в посока към гр.Добрич) вече работят осем души от Тервел. Двете съоръжения – претоварна станция за твърди битови отпадъци и пункт за управление на животински отпадъци са част от ангажиментите на Община Тервел, свързани с опазване на околната среда и подкрепа на бизнеса посредством създаване на обслужващи отпадъците съоръжения.


Публикувано на 06 Oct 2015
 БЕЗПЛАТНИ МАМОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ТЕРВЕЛ

ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ МЕСЕЦ ЗА БОРБА С РАКА НА ГЪРДАТА, ПРЕЗ ОКТОМВРИ В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ТЕРВЕЛ“ ЕООД ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ БЕЗПЛАТНИ МАМОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ ОТ Д-Р КАТЯ ГАНОВА. ВСЯКА ПАЦИЕНТКА ЩЕ ПОЛУЧИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО СИ И НА ЦИФРОВ НОСИТЕЛ.

ГРАФИК НА ПРЕГЛЕДИТЕ:

9,00-11,00 ЧАСА ВСЕКИ ДЕЛНИЧЕН ДЕН


Публикувано на 01 Oct 2015
 ОБЯВА

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАД ТЕРВЕЛ, ЧЕ ОТ 03.10.2015г. ВЪВЕЖДА АВТОБУСНА ЛИНИЯ ДО ГРОБИЩЕН ПАРК ТЕРВЕЛ СЪС СЛЕДНОТО РАЗПИСАНИЕ:


ВСЯКА СЪБОТА

9,00 ЧАСА- СПИРКА КВ. „ИЗГРЕВ“

9,05 ЧАСА – СПИРКА БИВШЕ АПК

9,10 ЧАСА – СПИРКА ПРЕД ОДК /БИВШЕ ОБЩЕЖИТИЕ/

9,15 ЧАСА – СПИРКА СОУ /УЛ. ЦАР КАЛОЯН/

9,20 ЧАСА – СПИРКА КРЪСТОВИЩЕ ПАЗАР

9,30 ЧАСА – ГРОБИЩЕН ПАРК

10,30 ЧАСА – ГРОБИЩЕН ПАРК – ГРАДСКИ СПИРКИ В ОБРАТНИЯ РЕД

Публикувано на 30 Sep 2015
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: КОИ СА КАНДИДАТИТЕ ЗА МЕСТНАТА ВЛАСТ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ

КАНДИДАТИТЕ  ЗА ОБЩИНСКИ  КМЕТ СА ОСЕМ


  Партия ГЕРБ регистрира за кандидат кмет на общината Симеон Симеонов. БСП издига Живко Георгиев. ДПС, НДСВ и Земеделски съюз-Александър Стамболийски, обединени в местна коалиция ‘За нов Тервел” имат за свой кандидат кмет Марияна Пасева.АБВ издига Златинка Ганчева. Движение 21 избраха за свой кандидат Юлиян Иванов. Реформаторски блок издига за кандидат кмет на общината Сали Феим. Партия „България без цензура” и коалиция „Българска радикална левица”, обединени в местна коалиция „КАН ТЕРВЕЛ” регистрираха за кандидат кмет на община Андрей Вълов. Единна народна партия има за кандидат кмет на община Венета Драганова.


КОИ СА ХОРАТА В ОБЩИНАТА, КОИТО СА СЕ ВКЛЮЧИЛИ В ЛИСТИ ЗА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ


ДПС,НДСВ и Земеделски съюз - Александър Стамболийски, образуващи МК"За нов Тервел"


Тези три партии в коалиция предлагат следните 21 общински съветници: 1.Исмет Абил, 2.Марияна Пасева, 3.Аксел Наз-Исмаилова, 4.Маргарита Ковачева, 5.Ибрям Сполу, 6.Фикрет Ахмед,7. Фикрет Мюрсел, 8.Гюлчин Муталиб, 9.Елис Якуб-Карани, 10.Юнал Хамид, 11.Йозлем Алиосман, 12.Азис Рамадан, 13.Стефан Стефанов, 14.Ердоан Халил, 15.Орхан Арон, 16.Сунай Мусин, 17.Ерхан Ахмед, 18.Петър Неделчев, 19.Метин Курбан, 20.Мюлифер Илияз и 21.Сюлейман Сюлейман.


Българска социалистическа партия


Избор на тази партия са: 1.Живко Георгиев, 2.Мария Бонева, 3.Стефка Костадинова, 4.Калоян Енчев, 5.Шенол Али, 6.Нели Денева, 7.Мария Вълева, 8.Красимир Гочев, 9.Иван Желязков, 10.Андриана Йорданова, 11.Никола Чомаков, 12.Петко Колев, 13.Пламен Желязков, 14.Диана Йорданова, 15.Галина Тончева, 16.Милен Николов, 17.Иван Диков, 18.Атанас Радев, 19.Димитър Цонев, 20.Никола Проданов и 21.Мюстеджеб Кючюк.


Партия  ГЕРБ


Тази партия се е спряла на следните 21 кандидати за общински съветници: 1.Симеон Симеонов, 2.Ивелин Иванов, 3.Петър Бончев, 4.Ахмед Ахмед, 5.Живко Желязков, 6.Виолина Николова, 7.Валентин Петров, 8.Петър Пенев, 9.Жанета Кирякова-Кулева, 10.Петър Хорозов, 11.Мартин Павлов, 12.Диньо Петков, 13.Анелия Георгиева, 14.Николай Димитров, 15.Калинка Пенева, 16.Милен Митев, 17.Ружди Османов, 18.Георги Тодоров, 19.Йорданка Йорданова, 20.Сезгин Мехмед  и 21.Невен Шериф.


ПАРТИЯ АБВ


Изборът на тази партия са петима общински съветници: 1.Златинка Ганчева, 2.Красимир Куртев, 3.Християна Колева, 4.Веселин Василев и 5.Радослав Киров.


НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ


предлага трима кандидати за общински съветници:1.Стоянка Димитрова,2.Димитричка Георгиева, 3.Радостина Вичева.


ДВИЖЕНИЕ 21


предлага следните имена: 1.Юлиян Иванов, 2.Ирина Клавдиевна, 3.Йълмаз Осман, 4.Христо Риков, 5.Галя Петрова, 6.Станка Георгиева, 7.Васил Ангелов, 8.Евгени Здравков и 9.Стоян Стоянов.


РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК


залага на следните кандидати за общински съветници:1.Урал Кязим, 2.Найме Ферад, 3.Леман Яхова, 4.Юксел Топал, 5.Живко Дойчев, 6.Аптула Юмер, 7.Февзи Османов и 8.Салим Феим.


„БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА” И КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА”, ОБЕДИНЕНИ В МЕСТНА КОАЛИЦИЯ „КАН ТЕРВЕЛ”


предлагат листа от 14 имена: 1.Андрей Вълов, 2.Павлинка Пасева, 3.Георги Илиев, 4.Невен Димов, 5.Николай Замфиров, 6.Красимир Костадинов, 7.Стойчо Стойчев, 8.Николай Иванов, 9.Гюнайдън Кадиров, 10.Янка Стойчева, 11.Ахмед Ибрям, 12.Димитър Михалев, 13.Явор Иванов, 14.Пламен Владов.


ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ


е регистрирала листа с 18 кандидати за общински съветници: 1.Нико Радев, 2.Венета Драганова, 3.Костадин Станчев, 4.Любен Георгиев, 5.Ясин Февзи, 6.Исмаил Карани, 7.Румяна Русева, 8.Владимир Емилов, 9.Атидже Испа, 10.Манол Стоянов, 11.Илкяр Якуб, 12.Ерджан Мехмед, 13.Яшар Али, 14.Надка Миткова, 15.Райчо Йорданов, 16.Боян Маринов, 17.Ивелин Иванов и 18.Павлин Господинов.


 


ГОЛЯМ БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА


с.Зърнево - с шестима кандидати за кмет


Досегашният съветник на ДПС Даил Мехмед сега е кандидат за кмет на с.Зърнево, регистриран от местната коалиция , в която е включена ДПС - МК "За нов Тервел". Инициативен комитет регистрира за свой кандидат Гюлай Бекир - досегашен кмет на селото.Реформаторският блок ще участват в избора с Тургут Исмаил.ГЕРБ издигат Мюсреф Мехмед, а БСП - Мустафа Хасан. ЕНП застават зад Карани Мехмедали.


с.Безмер - с четирима кандидати за кмет


Общинският съветник на ДПС в мандат 2007-2011 Алкин Исмаил сега е кандидат за кмет на с.Безмер, регистриран от местната коалиция , в която е включена ДПС - МК "За нов Тервел". Досегашният кмет от ДПС Бейхан Ахмед сега е регистриран от ЕНП.Кандидат на БСП е Милен Николов, а на ГЕРБ - Светлана Тотева.


с.Попгруево - с трима кандидати за кмет


Досегашният кмет на ДПС Февзи Османов сега е кандидат за кмет на с.Попгруево, регистриран от местната коалиция , в която е включена ДПС - МК "За нов Тервел".Реформаторският блок издигна Левент Галиб, а ЕНП - Алим Салиев.


с.Жегларци има четирима кандидати за кмет


Досегашният кмет на ДПС Муталиб Халил сега е кандидат за кмет на с.Жегларци, регистриран от местната коалиция , в която е включена ДПС - МК "За нов Тервел".БСП кандидатът е Георги Минчев. ГЕРБ участват в избора със Санинка Добрева.ЕНП имат за кандидат Ренгинар Мазлъм.


с.Балик с трима кандидати за кмет


Досегашният кмет на ДПС Джемалдин Ахмед  сега е кандидат за кмет на с.Балик, регистриран от местната коалиция , в която е включена ДПС - МК "За нов Тервел". БСП издигат Димитър Радев, а Реформаторският Блок -  Айтен Чирпанлъ.


 


с. Градница с трима кандидати за кмет


Досегашният кмет на ДПС Мехмедали Мехмедали  сега е кандидат за кмет на с.Градница, регистриран от местната коалиция , в която е включена ДПС - МК "За нов Тервел". БСП издигат Янко Радев, а ЕНП - Рафи Ибрям.


с.Божан - също с трима кандидати за кмет


Досегашният кмет на ДПС Ердинч Мехмедов  сега е кандидат за кмет, регистриран от местната коалиция , в която е включена ДПС - МК "За нов Тервел".ГЕРБ издигат Сезгин Мехмед, а ЕНП - Ерджан Мехмед.


с.Нова Камена-също с трима кандидати за кмет


Инициативен комитет регистрира Маринела Димитрова.БСП издигна Петър Петров, а ГЕРБ - Георги Тодоров.


В с.Орляк - трима за кметското място


Най-многолюдното кметство в Община Тервел има трима кандидати за кмет- издигнатият от БСП Аккъ Ибрям, Юркие Неджиб-издигната от МК"За нов Тервел" и кандидатът на БДЦ-Български демократичен център - досегашният кмет на БСП Фердун Мемиш.


с.Честименско - втори рекордьор по брой на кандидатите


За това село има регистрирани шестима кандидати за кмет. БСП издигна Мария Петрова, досегашен кмет. ГЕРБ подкрепя Анелия Георгиева. Реформаторският блок се спря на Леман Юсуф, коалиция КАН ТЕРВЕЛ - на Кямил Садула.ЕНП издига Инджигюл Мехмед, а коалицията между ДПС,НДСВ и БЗНС-Ал.Стамболийски (За нов Тервел) - Лютфи Ахмед.


с.Коларци - с трима кандидати за кмет


Това са Александър Койнов от БСП, Мартин Павлов от ГЕРБ и Нурия Ешреф от МК "За нов Тервел".

с.Каблешково - с петима кандидат кметове


БСП издигна за това село Софийка Нанева.ГЕРБ се спря на Невен Шереф, кандидат на Реформаторският блок е Шенол Хасан. ЕНП подкрепя Марийка Георгиева. Радослава Петрова е кандидат на коалицията между ДПС,НДСВ и БЗНС-Александър Стамболийски (За нов Тервел).


с.Кладенци - с трима кандидати за кмет


Това са : Атанас Радев от БСП, Милен Митев от ГЕРБ и Снежана Атанасова от ЕНП.


В с.Кочмар ще избират между четирима кандидати


ДПС, НДСВ и БЗНС-Ал.Стамболийски (МК"За нов Тервел") регистрираха за кмет на селото Петър Неделчев. БСП подкрепиха Димо Миланов.ГЕРБ застават зад Стоян Бончев, а ЕНП подкрепят Елена Радева.


Полк. Савово - с трима кандидати


Това са кандидатите на БСП - Рейхан Сабит (досегашен кмет на селото), на ГЕРБ - Петър Пенев и на коалицията с участие на ДПС, НДСВ и БЗНС - Ал.Стамболийски (За нов Тервел) - Мерткан Исмаилов.


с.Сърнец - също с регистрирани трима кандидати към 22.09.2015 г.


БСП издигна Пламен Иванов, а ГЕРБ - Пламен Радев.МК "За нов Тервел" издигна Адил Фейзула.


Малкото село Главанци (109 избиратели)- с пет кандидата за кмет


БСП издигна Айлин Мехмедова, а ГЕРБ - Ильо Илиев. Реформаторският блок издигна Али Амид, ЕНП - Невим Бекир, а МК"За нов Тервел" - Междие Насъф.


За кметското място в с.Ангеларий - четирима кандидати


Това са кандидатите на БСП Алейдин Мехмедов, на ГЕРБ - Ружди Османов, на ЕНП - Бейзат Ембиев и на МК "За нов Тервел" - Емрах Ахмед.


За най-малкото село Гуслар се борят трима кандидати


Те са от БСП - Метин Осман, от ЕНП - Белгин Юсеин и от МК "За нов Тервел" - Феим Адем. В това село има само 24 избиратели . Това показва избирателният списък на селото.

с.Бонево също ще има трима кандидати


Това са Шефкъ Джефер от МК "За нов Тервел", Атанас Ганчев от Реформаторски блок и Сезгин Галиб от ЕНП. Селото има само 85 избиратели по избирателен списък за местни избори.


КАК ЩЕ ИЗГЛЕЖДА БЮЛЕТИНАТА ЗА ИЗБОР НА ОБЩИНСКИ КМЕТ


Съгласно указания и публикуван образец на ЦИК, общият вид на бюлетината за общински кмет е следната:

В квадратчетата ще бъде отбелязан номерът на всеки един от осемте кандидати за общински кмет.Чрез поставяне на знак "Х" или "√" в квадратчето при името на предпочетения от него кандидат, избирателят упражнява правото си на избор.


БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

В квадратчето в лявата част на бюлетината трябва да отбележим с "Х" или  "√" коя листа на общински съветници избираме. Кръгчетата в дясната част са поредните номера на кандидатите за съветници в избраната от нас листа. Ако желаем , можем да отбележим с "Х" или  "√" предпочитан от нас номер на кандидат. Отбелязването в кръгчетата не е задължително, то зависи изцяло от това дали избирателят има предпочитание към конкретен общински съветник. Важно е да се отбележи обаче, че като избиратели имаме право да отбелязваме само по един от номерата в квадратчетата и един в кръгчетата. Всякакви други отбелязвания по бюлетината ще я направят невалидна.Гражданите следва да имат предвид и това , че в началото на настоящия материал сме изброили поименно всички общински съветници по реда, по който са регистрирани в ОИК, т.е. с техните номера.


За всяко кметство, в което ще се избира кмет (в Община Тервел това са 20 кметства) се отпечатва отделна бюлетина, аналогична на тази за избор на кмет на община.


Публикувано на 26 Sep 2015
 ГОТОВА ЗА РАБОТА Е ПРЕТОВАРНАТА СТАНЦИЯ В ТЕРВЕЛ

Административни сгради - външен вид

Приключиха всички проби на машини и съоръжения на претоварната станция за твърди битови отпадъци в гр. Тервел. Съоръжението започва работа и за регионалното депо в с. Стожер ще се извозват пресовани за намаляване на обема им отпадъци от общините Тервел и Никола Козлево. Претоварната станция е построена върху 22 дка общинска земя. Теренът отстои на 1 км. от околовръстния път (участък от път Добрич - Силистра). Претоварната станция включва няколко сгради и съоръжения: гараж с работилница и автомивка на обща площ от 461 кв. м., конструкция с подход към преса за отпадъци, кантар, административна сграда с лаборатория, столова и офиси (обща площ 229 кв.м.), регистрационен пункт с автоматично отчитане на показания на кантар, трансформаторен пункт, авариен дизел-агрегат и резервоар с черпателни помпи. Оборудването включва преса с бункер за зареждане, 5 бр. пресконтейнера всеки с обем по 20 куб. м., камион с мултилифт за качване и сваляне на пресконтейнери. Доставени са и апарати и машини за работа - бормашина, ъглошлайф, заваръчни апарати, друго дребно оборудване. Комуникацията към обекта е новоизграден по проекта път с обща дължина от 1 км., водопровод по цялата дължина на пътя (също изграден по проекта) и реконструиран електропровод високо напрежение.
Административна сграда _ интериор

Общата стойност на обекта възлиза на 2 323 197 лв. без ДДС. От тях 329 000 лв. са разходвани за оборудването, а останалите за строителство на площадка, сгради, съоръжения и комуникации. Собственото участие на Община Тервел в проекта е 161 000 лв. и е осигурено чрез дългосрочен банков кредит, който следва да бъде усвоен до 30.10.2015 г. Безвъзмездната финансова помощ е по ОП "Околна среда 2007-2013".
Начало на строителството на претоварната станция

Обявени, проведени и възложени успешно от Община Тервел са общо пет обществени поръчки - за строителство, доставки и строителен надзор.
Административна сграда-начало на строителство

Изпълнител на строителните работи е Консорциум "Тервел-ТБО 2013". Доставката на товарния автомобил, пресата и контейнерите е изпълнена от "Екоджен" ООД. Доставката на дребно оборудване и инвентар е изпълнена от "Болшевик" ООД. Строителен надзор на обекта е "Трафик Холдинг" ЕООД.
Преса и контейнер за пресовани отпадъци

Претоварната станция осигури заетост на осем души - един специалист по контролно измервателни уреди и автоматика, двама оператори, един шофьор на камион и четирима охранители.
Гараж и работилница в завършен вид

Община Тервел предвижда да надгради работата на претоварната станция като кандидатства по наскоро обявената схема за изграждане на площадки за компостиране. Финансирането е от новата Оперативна Програма "Околна среда 2014-2020". Претоварната станция разполага с резервиран за такава площадка терен. Площадката за компостиране допринася за намаляване на обема на зелените отпадъци, което води до по-малко разходи за депониране на отадъците.
Гараж и работилница в начало на изпълнение

Предстои да се търси решение за рекултивация на нерегламентираните сметища в населените места на общината.
Товарен автомобил за контейнерите

Публикувано на 18 Sep 2015
 УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Педагогическият колектив на СОУ „Йордан Йовков” гр. Тервел организира благотворителна акция за даряване на дрехи, обувки за момичета и момчета в ученическа възраст, както и на учебници и учебни пособия. Моля, дарете за нуждаещите се деца. Знайте, че дарителството е богоугодно дело!
Даренията ще се събират от 17.09.2015 г. до края на м. септември /всеки работен ден/ от 8:00 до 16:00 часа в стая ¹ 107 и ¹ 108 на СОУ „ Йордан Йовков”.
От педагогическия колектив

Публикувано на 18 Sep 2015

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 По-стари >>