АЛТЕРНАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И В ТЕРВЕЛ

Напоследък изглеждаше така,като че ли нашата община изостава от повсеместното производство на електрическа енергия от алтернативни енергийни източници.

Публикувано на 30 Sep 2008
 Министерство на околната среда и водите - Решение


Публикувано на 30 Sep 2008
 ПОДГОТВЯ СЕ ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Той се разработва по мярката на ос 4,която цели създаването на местни инициативни групи / МИГ/,които по своята същност представляват сдружения с нестопанска цел,натоварени с мисията да допринесат за оживяване на територията на селските региони.

Публикувано на 18 Sep 2008
 ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Се проведе на 12 септември в Тервел.Обект на продажба в случая беше учредено право на строеж на 15 броя петна, всяко от които с площ по 36 кв.м.Всички парцели се намират в квартал „Изгрев” в гр.Тервел.

Публикувано на 18 Sep 2008
 ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОТОВНОСТТА

На общинските училища,детски градини и звена за извънучилищна дейност за започване на новата учебна година

Публикувано на 04 Sep 2008
 ПЪСТЪР ДЕТСКИ КАРНАВАЛ

„Здравейте всички, малки и големи, маскирани и красиви участници и зрители на тазгодишния карнавал. Това е последното мероприятие, което ОДК и Община Тервел организират по ваканционната програма „ Наше лято”. 

Публикувано на 04 Sep 2008
 КРАТКИ ВЕСТИ

Започна изпълнението на две от основните дейности по общинската програма за оптимизация на училищната мрежа в община Тервел.

Публикувано на 01 Sep 2008
 ОЩЕ ЕДИН ОДОБРЕН ПРОЕКТ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

Той предвижда изграждане на център за физическа активност в ЦДГ „Здравец „ в гр.Тервел.Центърът ще има две направления – закрит плувен басейн и физкултурен салон.

Публикувано на 01 Sep 2008

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 По-стари >>