Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОБЯВА ОС


Публикувано на 19 Jan 2016
 СЪОБЩЕНИЕ


Община Тервел съобщава на всички граждани, че поради навявания от сняг и ниски температури:
• Училищата на територията на общината няма да работят до 20 януари 2016 г. включително;
• ЦДГ „Първи юни”, ЦДГ „Детелина’ и Детска ясла в гр.Тервел ще имат готовност за работа с по една дежурна група всеки ден, до 22 януари 2016 г. включително;
• Детските градини в селата няма да работят до 22 януари 2016 г. включително.


От ръководството на Община Тервел

Публикувано на 18 Jan 2016
 Покана за участие в публично обсъждане проект на:

1.Стратегия за управление на общинската собственост в община Тервел за мандат 2015-2019 г. и
2. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Тервел за 2016 г. За община Тервел.

П О К А Н А

На основание, чл.8, ал.10 от ЗОС и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество за община Тервел и правомощията на кмета на Общината,

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

кани общинските съветници, кметове и кметски наместници на населените места в общината и тервелската общественост на 26.01.2016 год. (вторник) от 15,00 часа в голямата зала в сградата на община Тервел, където ще се проведе публично обсъждане на проект на Стратегия за управление на общинската собственост в община Тервел за мандат 2015-2019г. и проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Тервел за 2016 г.11.01.2016г.
Гр.Тервел

Публикувано на 11 Jan 2016
 Обява търг 2016 земя


Публикувано на 11 Jan 2016
 ПО КАКВИ ПРОЕКТИ РАБОТИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Община Тервел има една основна възможност да инвестира в публичната си инфраструктура и тази възможност е новата Програма за развитие на селските райони.Първият прием на общински проекти е насрочен за края на м.май т.г.Проектите се оценяват на принципа на конкурентния подбор, което отличава малките общини и в частност Община Тервел от общините, които са областни центрове.Средствата за тях по ОП“Региони в растеж“ са резервирани за всяка конкретна община и така нейните проекти не се конкурират с проектите на останалите общини.По причина на късното отваряне на ПРСР (година и половина след началото на програмния период) и при съобразяване с необходимостта да бъдат подготвени конкурентноспособни проекти, които да бъдат класирани за финансиране, Община Тервел определя 2016 година като една различна година.Сравнение се прави между настоящата и последните пет години.Различното е, че годината ще бъде подготвителна и реалните инвестиции, които ще станат факт до края на 2016 -та ще са малко. В замяна на това пък,Общината ще има шанса да подготви няколко проекта през тази година, да проведе обществените поръчки за избор на изпълнители и през 2017 -та да направи голяма част приоритетните за нея инвестиции.Кои са те,или с други думи – какви проекти се подготвят в момента, за да се внесат за оценка по ПРСР?

Публикувано на 07 Jan 2016
 ИЗМИНАЛАТА ГОДИНА В ЧИСЛА : ЗА НЯКОИ ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Воденето на регистри за гражданско състояние е една от най-старите функции на общините.Обективен измерител на демографската картина са основно броят на новородените, на починалите , на заселилите се да живеят в общината или да бъдат нейни граждани.Въпреки, че през последните години се засилва тенденцията хората да съжителстват на семейни начала без да сключват граждански брак, последният все пак дава представа за броят на жителите на общината, свили семейно гнездо.
През 2015 в община Тервел са сключени общо 154 граждански бракове.Двадесет и два брака са сключени от кмета на с.Зърнево, а останалите 132 са подписани в Тервел. Сто и дванадесет брака са сключени в делнични дни, а двадесет – в почивни дни. Пресъставени са актове за общо 145 брака, които са били сключени в чужбина.
Новородените жители на Общината през миналата година са 127.Най-много са новородените в гр.Тервел – 41 деца.Следват с.Орляк с 21 деца и селата Безмер и Зърнево съответно с 13 и 12 деца. Пресъставени са и 272 бр. актове за раждане на деца, родени в чужбина. Починали са 169 жители на Общината – в гр.Тервел – 53 –ма и други 116 по селата. Пресъставени са и 116 акта за смърт на жители на Община Тервел, починали в чужбина.
През 2015 г. са обработени 841 заявления за постоянен адрес.Сто шестдесет и шест са адреси в гр.Тервел, а 675 са за селата.Най – голям брой заявления за постоянен адрес са постъпили от желаещи да бъдат жители на с.Орляк. Заявленията за настоящ адрес през миналата година са общо 478 – 172 за гр.Тервел и 306 по селата.Най-голям брой заявления-56 са за с.Безмер, следвано от селата Сърнец – 33 заявления и Орляк – 23.
ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

Основните инвестиционни процеси и нагласи в общините намират отражение в регистрите по териториално и селищно устройство.
В Община Тервел през 2015 г. са издадени общо 56 разрешения за строеж.Четиридесет и шест от тях са за частни обекти, а девет са за публична инфраструктура – обекти, изпълнени от Община Тервел.
В Общината са постъпили 21 броя уведомления за инвестиционни намерения. За 16 от тях има решения от РИОСВ Варна, а за останалите 5 предстои произнасяне.
През 2015 година са съставени 240 акта за общинска собственост – 238 за частна общинска собственост и 2 бр. – за публична общинска собственост.
Регистрирани са общо 18 сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради.

Публикувано на 07 Jan 2016
 КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ


Началото на всяка година е свързано и с планирането на културните и спортните прояви, които ще са на вниманието на жителите и гостите на града и общината.
Акцентите през 2016 година ще бъдат насочени към две годишнини, които ще бъдат отбелязани и в национален мащаб. Първата от тях е 140-тата годишнина от обявяването на априлското въстание, а втората – 100 години от боевете в Добруджа през Първата световна война. Нашата община е в центъра на събитията в началото на септември 1916 г., когато конницата на ген. Иван Колев прави обрат в развоя на военните действия по време на боевете при Кочмар-Карапелит. В историята сраженията се помнят като Кочмарската битка. За тези две велики дати Община Тервел ще организира различни прояви, част от които ще са насочени към изследователски инициативи с учениците от всички училища на територията на общината.
През 2016 г. ще бъдат отбелязани и 60 години от създаването и функционирането на извънпедагогически учреждения в системата на народната просвета (пионерски дом, център за работа с деца, общински детски комплекс).
През месеците май и юни ще бъдат организирани за 41 път Празници на културата. Те отново ще бъдат открити на 6 май, когато освен традиционния празник на фолклора, ще бъде отбелязана и 5-тата година от освещаването на Храм „Св. Вмчк Георги Победоносец“. 5 години ще празнува и църковният хор, създаден месеци преди официалното освещаване на храма. В дните на културата тервелчаните и гостите на града и общината ще могат да видят годишните продукции на местните школи и състави към читалището и общинския детски комплекс, ще се срещнат със свои любимци от големите музикални и театрални сцени.
Част от културния календар ще бъдат традиционните за общината Конкурс за изпълнители на автентични добруджански народни песни „Калинка Вълчева“ и Добруджански събор. За първи път общината ще даде възможност на местните производители, занаятчии и приложници да изложат своята продукция на специално подготвена за тях търговска зона около сцените на събора. Иновация в регламента ще бъде и участието на самодейни клубове по танци, които представят автентични български хора.
Общинската ваканционна програма „Наше лято“ ще радва децата на Тервел през лятната ваканция. В момента се съставя нейната програма, но както всяка година, заниманията ще бъдат едновременно забавни, образователни и атрактивни.
И през тази година общината ще подпомогне участието на ДФТА „Калинка Вълчева“ и Балет „Каприз“ в по едно тяхно участие в международен конкурс. На подкрепа могат да разчитат и останалите ученически състави и формации при участието им в национални конкурси и фестивали.
Традиционно, в културния календар на общината и през 2016 г. присъстват Националният празник 3 март, Денят на славянската писменост и българската просвета и култура 24 май, празниците на населените места, бабинден, Баба Марта, 8 април – международния ден на ромите и др.

Публикувано на 05 Jan 2016
 ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОСЛЕДНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЗА СТАРИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД


Външен изглед на пункта

Пункт за управление на животински отпадъци беше последната общинска инвестиция както за 2015 година, така и за изтичащия на 31.12.2015 г. стар планов период.Този пункт бе последния внесен от Община Тервел проект за периода 2007-2013 г. Договорът за финансиране бе подписан на 30.12.2013 г. , а средствата са от Програма за развитие на селските райони. Интересно е да се отбележи, че общо шест общини сключиха договори за изграждане на такива пунктове. Успяха да направят това само две от тях - Тервел и Стралджа. Така в страната има само две такива съоръжения, които предлагат възможност за устройване на съобразен с евродирективите подход към животинските отпадъци.
Пунктът за управление на животинските отпадъци се намира в бизнесзоната на гр.Тервел. Инвестицията включва сграда с вертикална планировка, пет паркоместа и автомивка, обзавеждане и оборудване и транспортни средства.Има локална пречиствателна станция , която осигурява пречистване на отпадните води от пункта преди те да се влеят в градската канализация.Застроената площ на сградата е 387 кв,м.Основна й част - 160 кв.м. се заема от три хладилни помещения - едно за шоково замразяване (-35 градуса) и две за замразяване при ниски температури (-18 градуса).Капацитетът на трите камери е 25 000 кг. отпадък.Има още помещения за приемане на отпадъците, такива за измиване и дезинфекциране,складови помещения, сектор за персонала.Конструкцията е стоманена, с термопанели.Транспортните средства включват три оборудвани с хладилни фургони и подемни съоръжения камиони, електрокар и транспалетни колички.Камионите са с различна товароподемност . Най-малкият с 3,5 тона, среден - 6,5 тона и най-големият е 18 тона.
Общата стойност на новия пункт е 1 793 000 лв. без ДДС.Финансирането е 100 % от Програма за развитие на селските райони.Изпълнител е фирма "ИСА 2000" ЕООД гр.София, а транспортните средства са доставени от "БУЛАВТО" АД гр.Варна.Строителен надзор е упражнен от добричката фирма "ЕСМ" ЕООД , техническият проект е изготвен от "Проинвест" ЕООД гр.Хасково.
През новата година общината ще извърши необходимите действия , за да устрои работата на новия пункт в съответствие с ангажиментите си на местна власт и съобразно закона за ветеринарномедицинската дейност и подзаконовите нормативни актове.При работа на пълен капацитет, съоръжението трябва да се обслужва от осем души.

В началото на строителството


Приключен груб строеж


Централно помещение с входове към трите камери


Една от трите хладилни камери


Едно от помещенията за персоналаПубликувано на 21 Dec 2015

<< По-нови 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 По-стари >>