Обяви и съобщения
Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЕТ "Божуров-Веселин Мехайлов"
(публикувано на 18.07.2019г.)

О Б Я В А: На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел, община Тервел обявява, че на 15.07.2019 г.от 15.30 часа в заседателната зала на първия етаж ще се проведе публично обсъждане на допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел през 2019год. приета с решение № 1-7 от 31.01.2019 год., допълнена с решения № 3-40/ 29.03.2019 год. и решение № 4-60 от 25.04.2019 год..
(публикувано на 01.07.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Адриан Адамов
(публикувано на 01.07.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Адриан Адамов
(публикувано на 28.06.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Иван Димитров Иванов и ЗП Мария Стефанова Стратиева - Иванова
(публикувано на 19.06.2019г.)

Във Връзка с чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, Ви уведомявам, че житните култури в община Тервел преминават към етап „Восъчна зрялост
(публикувано на 18.06.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ET "Божуров - Веселин Михайлов"
(публикувано на 14.06.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ET "Божуров - Веселин Михайлов"
(публикувано на 14.06.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Метин Вейсел
(публикувано на 14.06.2019г.)

Протокол № 8 от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич", проведено на 31.05.2019 г.
( публикувано на 07.06.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ET "Божуров - Веселин Михайлов"
(публикувано на 07.06.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Росен Йорданов Найденов
(публикувано на 05.06.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Димитър Бонев Петров
(публикувано на 03.06.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Мирослав Петров Атанасов
(публикувано на 03.06.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ET "Божуров - Веселин Михайлов"
(публикувано на 31.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Никола Чомаков
(публикувано на 31.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Джамбо-Л ЕООД
(публикувано на 29.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Метин Мехмед Мемин
(публикувано на 29.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от "Атанасов Грейн" ЕООД
(публикувано на 29.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Мирослава Недкова Любенова - Михалева
(публикувано на 29.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Живко Петров Ников
(публикувано на 28.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Михаил Веселинов Божуров и Веселин Михайлов Божуров
(публикувано на 28.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Нафизе Хамди Налбант
(публикувано на 27.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЕТ "Симекс - Росен Симеонов"
(публикувано на 27.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Радостин Денев
(публикувано на 27.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Димитър Бонев Петров
(публикувано на 27.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Исмаил Сабит Юмер
(публикувано на 27.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от "Агримакс" ЕООД
(публикувано на 23.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от "Креатив Агро" ЕООД
(публикувано на 23.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Иван Иванов
(публикувано на 23.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Тихомир Петров
(публикувано на 23.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Данко Янков Георгиев
(публикувано на 23.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Егдат Мустафа Налбант
(публикувано на 23.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Нафизе Хамди Налбант
(публикувано на 23.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Исмаил Сабит Юмер
(публикувано на 23.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Нафизе Хамди Налбант
(публикувано на 22.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от "Агро Егер" ЕООД
(публикувано на 22.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Адриан Валентинов Адамов
(публикувано на 22.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ET Божуров - Веселин Михайлов
(публикувано на 22.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Джамбо-Л ЕООД
(публикувано на 22.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Исмаил Сабит Юмер
(публикувано на 22.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Илиян Костадинов Михайлов
(публикувано на 21.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Исмаил Сабит
(публикувано на 21.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Михай Веселинов Божуров и ЕТ "Божуров - Веселин Михайлов"
(публикувано на 20.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Диян Иванов
(публикувано на 20.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Диян Панчев Иванов
(публикувано на 20.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Живко Адамов
(публикувано на 20.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Росен Йорданов Найденов
(публикувано на 20.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Ивелин Панчев Иванов
(публикувано на 17.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Стоян Иванов Стоянов
(публикувано на 17.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Адриан Адамов
(публикувано на 17.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Галин Иванов Хорозов
(публикувано на 17.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Петър Иванов Хорозов
(публикувано на 17.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Валентин Адамов
(публикувано на 17.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Агримакс ЕООД
(публикувано на 17.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП - Радостин Божидаров Денев
(публикувано на 16.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП - Иван Иванов
(публикувано на 15.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП - Мирослава Недкова Любенова- Михалева
(публикувано на 14.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Веселин Михайлов Божуров
(публикувано на 14.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от "Креатив Агро" ЕООД
(публикувано на 13.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Добрин Петров Иванов
(публикувано на 13.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Ивайло Линков Цветанов
(публикувано на 13.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Ивелин Панчев Иванов
(публикувано на 13.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от Тихомир Петров
(публикувано на 10.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Мирослава Недкова Любенова - Михалева
(публикувано на 07.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Иван Димитров Иванов
(публикувано на 07.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от МИТ-Йоргов ЕООД
(публикувано на 03.05.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Живко Петров Ников
(публикувано на 24.04.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от "Креатив Агро" ЕООД
(публикувано на 23.04.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗП Радостин Божидаров Денев,
(публикувано на 23.04.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и във връзка с предстоящо третиране от ЗС Михаил Веселинов Божуров
(публикувано на 23.04.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. във връзка с предстоящо третиране от ЕТ "Божуров - Веселин Михайлов"
(публикувано на 23.04.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. във връзка с предстоящо третиране от Креатив Агро ЕООД
(публикувано на 09.04.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. във връзка с предстоящо третиране от Адмурал груп - 3 ма ЕООД
(публикувано на 09.04.2019г.)

Обява: На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел
(публикувано на 08.04.2019г.)

Уведомителни писма: за првеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности в изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,
(публикувано на 04.04.2019г.)

Обява: Провеждането на таен търг на 24.04.2019 г..от 10.00 часа в заседателната зала на община Тервел, гр. Тервел за отдаване под наем на общински земеделски земи за срок от 5 години ,считано от началото на стопанската 2018 -2019 г. до края на стопанската 2022-2023 г., както следва:
(публикувано на 21.03.2019г.)

Обява: на 28-ри март 2019 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в залата на Община Тервел ще се проведе Публично обсъждане на промени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2019 г.
(публикувано на 13.03.2019г.)

СЪОБЩЕНИЕ от отдел "Местни данъци и такси" при Община Тервел
( публикувано на 25.02.2019г.)

Протокол № 8 от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич", проведено на 05.02.2019 г.
( публикувано на 20.02.2019г.)

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Тервел, област Добрич обявява, че на 26.11.2018 год. от 15.30 часа в заседателната зала на първия етаж ще се проведе публично обсъждане на Допълнение в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Тервел през 2018 год. приета с решение № 1-2 от 30.01.2018 г.и допълнена с решение № 3-42/29.03.2018 год.и решение № 6- 84 от 28.06.2018 год.
( публикувано на 09.11.2018г.)

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
( публикувано на 26.10.2018г.)

О Б Я В А: На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
( публикувано на 11.06.2018г.)

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
( публикувано на 11.06.2018г.)

Уведомление: На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, Обн ДВ бр. 25 от 18 Март 2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.) Ви уведомяваме за инвестиционно предложение на „Мобилтел” ЕАД:
( публикувано на 14.05.2018г.)

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
( публикувано на 23.04.2018г.)

Извлечение от протокол № 8 от 18.12.2017 г. за окончателното класиране
( публикувано на 18.12.2017г.)

Протокол № 4 от 06.12.2017 г. за определяне резултатите от теста
( публикувано на 06.12.2017г.)

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите участници за длъжността Директор на Дирекция „Административно-информационно обслужване и обществени поръчки“ при Община Тервел.
( публикувано на 27.11.2017г.)

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността:Директор на дирекция “Административно-информационно обслужване и обществени поръчки” при Община Тервел.
( публикувано на 10.11.2017г.)

ЗАПОВЕД №693 от 26.10.2017г. Извършена е проверка на жилищна и стопанска сграда в ПИ с идентификатор 7227.501.500 по КК на гр.Тервел, по повод жалба от граждани с вх.№ Ж-17/26.09.2017г.
( публикувано на 08.11.2017г.)

Решения от общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“
( публикувано на 30.10.2017г.)

ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
( публикувано на 24.10.2017г.)

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0276 "ПЪЛНОЦЕННА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА 545 УЧЕНИЦИ ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА ОТ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ЧРЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ОБЩНОСТНИ ДЕЙНОСТИ“
( публикувано на 19.10.2017г.)

Констативен протокол 1 от 5.10.2017г. Днес 05.10.2017г., на основание чл.196, ал.2 от Закона за устройство на територията, Комисия, назначена със заповед №638/2.10.2017г.на Кмета на община Тервел, в състав:
( публикувано на 18.10.2017г.)

Заповед РД-07-01-132/03.08.2017г. НАРЕЖДАМ: I. Откривам процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи за всяко землище на територията на област Добрич за стопанската 2017/2018 г. II. Назначавам комисия в състав по общини:
( публикувано на 11.08.2017 г.)

Община Тервел, област Добрич, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ. че е изготвен ПУП-ПЗ за устройването на територията на ПИ №030035 по КВС на с.Зърнево, с цел строителство на „Селскостопански сгради за отглеждане на животни” по реда на Наредба №19/25.10.2012г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им. Проекта е публикуван на интернет страницата на общината и е изложен за разглеждане в Община Тервел, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №8, стая 110. На основание чл.128,ал.5 ЗУТ заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в 14- дневен срок от съобщението.
( публикувано на 01.08.2017 г.)

Община Тервел, област Добрич, на основание чл. 128, ал.2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл.131 ЗУТ, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II-184 и УПИ III-184, 192 кв.5 по плана на с.Кочмар. С проекта за изменение на ПУП-ПР се предвижда обособяване на самостоятелни урегулирани имоти за съществуващите сгради в бивш стопански двор, съобразно функционалното им предназначение, нормативното разстояние до граници и необходимите площи за обслужването им, като се образуват 6 нови УПИ с предназначени „ПСД“ за четири имота и „техническа инфраструктура“ за два имота. Проектът е публикуван на интернет страницата на общината и е изложен за разглеждане в Община Тервел, ул.”Св. СВ. Кирил и Методий” №8, стая 110. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ, заинтересуваните лица по чл.131 ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в 14-дневен срок от съобщението.
( публикувано на 18.07.2017 г.)

Относно: Изменение / допълнение в приета с решение № 1-1 от 31.01.2017 год. на Общински съвет гр.Тервел Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Тервел през 2017 год.
( публикувано на 12.04.2017 г.)

Община Тервел, на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) уведомява СТОЯН КРАСЕНОВ СТОЯНОВ, КРАСЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ И ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА, че на основание чл. 99б, ал. 3 във вр. с чл. 93, ал. 5 и чл. 94, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация е издадена Заповед № 516/ 22.08.2016 г. на Кмета на Община Тервел за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес на посочените лица в населено място: гр. Тервел, с локализационна единица - ж.к. "Изгрев" № 9, вх. Б, ет.2, ап.5. На основание чл. 92, ал. 13 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението u.Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването u пред Административен съд – гр. Добрич по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Екземпляр от Заповед № 516/ 22.08.2016 г. на Кмета на Община Тервел може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "АИООП", Община Тервел, на адрес: гр. Тервел, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 8, ет. 2, стая 210. Валидно до: 22 септември 2016 г.
( публикувано на 22.08.2016 г.)

ПРОТОКОЛ № 5 от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 29.09.2016 г.
( публикувано на 05.10.2016 г.)

Обява за инвестиционно намерение - ЗП Росен Петров Донев
( публикувано на 28.11.2016 г.)

Обява За открита процедура за избор на партньори , които съвместно с Община Тервел да изпълнят проект за интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи чрез реализиране на дейности по операции: „Социално икономическа интеграция на уязвими групи“, Компонент 1 на ОПРЧР и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ на ОПНОИР
( публикувано на 08.11.2016 г.)