jQuery UI Accordion - Default functionality

Месечни отчети на бюджета на Община Тервел и на сметките за средства от Европейския съюз2019
Декември
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.01.2020г. в 15:15 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.01.2020г. в 15:15 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.01.2020г. в 15:15 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.01.2020г. в 15:15 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.01.2020г. в 15:15 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.01.2020г. в 15:15 )

Справка за просрочените вземания и задължения
( публикувано на 10.01.2020г. в 15:15 )

Ноември
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 11.12.2019г. в 08:36 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 11.12.2019г. в 08:36 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 11.12.2019г. в 08:36 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 11.12.2019г. в 08:36 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 11.12.2019г. в 08:36 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 11.12.2019г. в 08:36 )

Справка за просрочените вземания и задължения
( публикувано на 11.12.2019г. в 08:36 )

Октомври
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 08.11.2019г. в 09:34 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 08.11.2019г. в 09:34 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 08.11.2019г. в 09:34 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 08.11.2019г. в 09:34 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 08.11.2019г. в 09:34 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 08.11.2019г. в 09:34 )

Справка за просрочените вземания и задължения
( публикувано на 08.11.2019г. в 09:34 )

Септември
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.10.2019г. в 09:18 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.10.2019г. в 09:18 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.10.2019г. в 09:18 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.10.2019г. в 09:18 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.10.2019г. в 09:18 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.10.2019г. в 09:18 )

Справка за просрочените вземания и задължения
( публикувано на 10.10.2019г. в 09:18 )

Август
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.09.2019г. в 09:07 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.09.2019г. в 09:07 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.09.2019г. в 09:07 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.09.2019г. в 09:07 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.09.2019г. в 09:07 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.09.2019г. в 09:07 )

Справка за просрочените вземания и задължения
( публикувано на 10.09.2019г. в 09:07 )

Юли
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 08.08.2019г. в 12:48 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 08.08.2019г. в 12:48 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 08.08.2019г. в 12:48 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 08.08.2019г. в 12:48 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 08.08.2019г. в 12:48 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 08.08.2019г. в 12:48 )

Справка за просрочените вземания и задължения
( публикувано на 08.08.2019г. в 12:48 )

Юни
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 08.07.2019г. в 08:38 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 08.07.2019г. в 08:38 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 08.07.2019г. в 08:38 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 08.07.2019г. в 08:38 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 08.07.2019г. в 08:38 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 08.07.2019г. в 08:38 )

Справка за просрочените вземания и задължения
( публикувано на 08.07.2019г. в 08:38 )

Май
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 07.06.2019г. в 14:30 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 07.06.2019г. в 14:30 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 07.06.2019г. в 14:30 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 07.06.2019г. в 14:30 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 07.06.2019г. в 14:30 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 07.06.2019г. в 14:30 )

Април
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.05.2019г. в 15:50 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.05.2019г. в 15:50 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.05.2019г. в 15:50 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.05.2019г. в 15:50 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.05.2019г. в 15:50 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.05.2019г. в 15:50 )

Март
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 08.04.2019г. в 14:26 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 08.04.2019г. в 14:26 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 08.04.2019г. в 14:26 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 08.04.2019г. в 14:26 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 08.04.2019г. в 14:26 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 08.04.2019г. в 14:26 )

Февруари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 08.03.2019г. в 12:53 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 08.03.2019г. в 12:53 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 08.03.2019г. в 12:53 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 08.03.2019г. в 12:53 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 08.03.2019г. в 12:53 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 08.03.2019г. в 12:53 )

Януари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 07.02.2019г. в 08:32 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 07.02.2019г. в 08:32 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 07.02.2019г. в 08:32 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 07.02.2019г. в 08:32 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 07.02.2019г. в 08:32 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 07.02.2019г. в 08:32 )


АРХИВ


Месечни отчети 2019г. / Месечни отчети 2018г. / Месечни отчети 2017г. / Месечни отчети 2016г. / Месечни отчети 2015г. / Месечни отчети 2014г.