jQuery UI Accordion - Default functionality

Месечни отчети на бюджета на Община Тервел и на сметките за средства от Европейския съюз2018
Декември
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.01.2019г. в 11:36 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.01.2019г. в 11:36 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.01.2019г. в 11:36 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.01.2019г. в 11:36 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.01.2019г. в 11:36 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.01.2019г. в 11:36 )

Ноември
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.12.2018г. в 09:04 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.12.2018г. в 09:04 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.12.2018г. в 09:04 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.12.2018г. в 09:04 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.12.2018г. в 09:04 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.12.2018г. в 09:04 )

Октомври
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 08.11.2018г. в 15:46 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 08.11.2018г. в 15:46 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 08.11.2018г. в 15:46 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 08.11.2018г. в 15:46 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 08.11.2018г. в 15:46 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 08.11.2018г. в 15:46 )

Септември
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 08.10.2018г. в 13:36 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 08.10.2018г. в 13:36 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 08.10.2018г. в 13:36 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 08.10.2018г. в 13:36 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 08.10.2018г. в 13:36 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 08.10.2018г. в 13:36 )

Август
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.09.2018г. в 08:06 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.09.2018г. в 08:06 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.09.2018г. в 08:06 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.09.2018г. в 08:06 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.09.2018г. в 08:06 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.09.2018г. в 08:06 )

Юли
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.08.2018г. в 08:06 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.08.2018г. в 08:06 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.08.2018г. в 08:06 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.08.2018г. в 08:06 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.08.2018г. в 08:06 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.08.2018г. в 08:06 )

Юни
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.07.2018г. в 08:17 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.07.2018г. в 08:17 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.07.2018г. в 08:17 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.07.2018г. в 08:17 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.07.2018г. в 08:17 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.07.2018г. в 08:17 )

Май
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 08.06.2018г. в 09:58 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 08.06.2018г. в 09:58 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 08.06.2018г. в 09:58 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 08.06.2018г. в 09:58 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 08.06.2018г. в 09:58 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 08.06.2018г. в 09:58 )

Април
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.05.2018г. в 15:55 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.05.2018г. в 15:55 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.05.2018г. в 15:55 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.05.2018г. в 15:55 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.05.2018г. в 15:55 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.05.2018г. в 15:55 )

Март
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 11.04.2018г. в 08:30 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 11.04.2018г. в 08:30 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 11.04.2018г. в 08:30 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 11.04.2018г. в 08:30 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 11.04.2018г. в 08:30 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 11.04.2018г. в 08:30 )

Февруари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.03.2018г. в 13:17 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.03.2018г. в 13:17 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.03.2018г. в 13:17)

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.03.2018г. в 13:17 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.03.2018г. в 13:17 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.03.2018г. в 13:17 )

Януари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 07.02.2018г. в 10:14 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 07.02.2018г. в 10:14 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 07.02.2018г. в 10:14 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 07.02.2018г. в 10:14 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 07.02.2018г. в 10:14 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 07.02.2018г. в 10:14 )


АРХИВ


Месечни отчети 2019г. / Месечни отчети 2018г. / Месечни отчети 2017г. / Месечни отчети 2016г. / Месечни отчети 2015г. / Месечни отчети 2014г.