jQuery UI Accordion - Default functionality

Месечни отчети на бюджета на Община Тервел и на сметките за средства от Европейския съюз2017
Декември
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.01.2018г. в 09:31 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.01.2018г. в 09:31 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.01.2018г. в 09:31 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.01.2018г. в 09:31 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.01.2018г. в 09:31 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.01.2018г. в 09:31 )

Ноември
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 11.12.2017г. в 08:45 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 11.12.2017г. в 08:45 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 11.12.2017г. в 08:45 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 11.12.2017г. в 08:45 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 11.12.2017г. в 08:45 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 11.12.2017г. в 08:45 )

Октомври
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.11.2017г. в 13:08 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.11.2017г. в 13:08 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.11.2017г. в 13:08 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.11.2017г. в 13:08 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.11.2017г. в 13:08 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.11.2017г. в 13:08 )

Септември
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.10.2017г. в 13:22 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.10.2017г. в 13:22 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.10.2017г. в 13:22 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.10.2017г. в 13:22 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.10.2017г. в 13:22 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.10.2017г. в 13:22 )

Август
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 07.09.2017г. в 14:38 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 07.09.2017г. в 14:38 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 07.09.2017г. в 14:38 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 07.09.2017г. в 14:38 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 07.09.2017г. в 14:39 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 07.09.2017г. в 14:39 )

Юли
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.08.2017г. в 09:15 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.08.2017г. в 09:15 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.08.2017г. в 09:15 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.08.2017г. в 09:15 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.08.2017г. в 09:15 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.08.2017г. в 09:15 )

Юни
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.07.2017г. в 07:56 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.07.2017г. в 07:56 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.07.2017г. в 07:57 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.07.2017г. в 07:58 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.07.2017г. в 07:59 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.07.2017г. в 07:59 )

Май
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.06.2017г. в 10:05 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.06.2017г. в 10:06 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.06.2017г. в 10:07 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.06.2017г. в 10:08 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.06.2017г. в 10:09 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.06.2017г. в 10:10 )

Април
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 12.05.2017г. в 13:24 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 12.05.2017г. в 13:26 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 12.05.2017г. в 13:28 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 12.05.2017г. в 13:30 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 12.05.2017г. в 13:32 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 12.05.2017г. в 13:34 )

Март
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.04.2017г. в 08:18 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.04.2017г. в 08:18 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.04.2017г. в 08:19 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.04.2017г. в 08:19 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.04.2017г. в 08:20 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.04.2017г. в 08:20 )

Февруари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.03.2017г. в 09:10 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.03.2017г. в 09:16 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.03.2017г. в 09:19 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.03.2017г. в 09:21 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.03.2017г. в 09:22 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.03.2017г. в 09:26 )

Януари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.02.2017г. в 10:01 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.02.2017г. в 10:11 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.02.2017г. в 10:13 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.02.2017г. в 10:16 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.02.2017г. в 10:19 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.02.2017г. в 10:21 )


АРХИВ


Месечни отчети 2019г. / Месечни отчети 2018г. / Месечни отчети 2017г. / Месечни отчети 2016г. / Месечни отчети 2015г. / Месечни отчети 2014г.