jQuery UI Accordion - Default functionality

Месечни отчети на бюджета на Община Тервел и на сметките за средства от Европейския съюз2017
Март
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.04.2017г. в 08:18 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.04.2017г. в 08:18 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.04.2017г. в 08:19 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.04.2017г. в 08:19 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.04.2017г. в 08:20 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.04.2017г. в 08:20 )

Февруари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.03.2017г. в 09:10 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.03.2017г. в 09:16 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.03.2017г. в 09:19 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.03.2017г. в 09:21 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.03.2017г. в 09:22 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.03.2017г. в 09:26 )

Януари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.02.2017г. в 10:01 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.02.2017г. в 10:11 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.02.2017г. в 10:13 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.02.2017г. в 10:16 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.02.2017г. в 10:19 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.02.2017г. в 10:21 )


АРХИВ


Месечни отчети 2016г. / Месечни отчети 2015г. / Месечни отчети 2014г.