jQuery UI Accordion - Default functionality

Месечни отчети на бюджета на Община Тервел и на сметките за средства от Европейския съюз2020
Април
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 08.05.2020г. в 08:03 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 08.05.2020г. в 08:03 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 08.05.2020г. в 08:03 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 08.05.2020г. в 08:03 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 08.05.2020г. в 08:03 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 08.05.2020г. в 08:03 )

Справка за просрочените вземания и задължения
( публикувано на 08.05.2020г. в 08:03 )

Март
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 08.04.2020г. в 10:43 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 08.04.2020г. в 10:43 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 08.04.2020г. в 10:43 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 08.04.2020г. в 10:43 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 08.04.2020г. в 10:43 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 08.04.2020г. в 10:43 )

Справка за просрочените вземания и задължения
( публикувано на 08.04.2020г. в 10:43 )

Февруари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.03.2020г. в 17:45 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.03.2020г. в 17:45 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.03.2020г. в 17:45 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.03.2020г. в 17:45 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.03.2020г. в 17:45 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.03.2020г. в 17:45 )

Януари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 07.02.2020г. в 14:46 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 07.02.2020г. в 14:46 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 07.02.2020г. в 14:46 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 07.02.2020г. в 14:46 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 07.02.2020г. в 14:46 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 07.02.2020г. в 14:46 )

Справка за просрочените вземания и задължения
( публикувано на 07.02.2020г. в 14:46 )


АРХИВ


Месечни отчети 2019г. / Месечни отчети 2018г. / Месечни отчети 2017г. / Месечни отчети 2016г. / Месечни отчети 2015г. / Месечни отчети 2014г.