jQuery UI Accordion - Default functionality

Месечни отчети на бюджета на Община Тервел и на сметките за средства от Европейския съюз2020
Декември
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 11.01.2021г. в 14:25 )

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 11.01.2021г. в 14:25 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 11.01.2021г. в 14:25 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 11.01.2021г. в 14:25 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 11.01.2021г. в 14:25 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 11.01.2021г. в 14:25 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 11.01.2021г. в 14:25 )

Ноември
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 10.12.2020г. в 13:07 )

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.12.2020г. в 13:07 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.12.2020г. в 13:07 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.12.2020г. в 13:07 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.12.2020г. в 13:07 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.12.2020г. в 13:07 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.12.2020г. в 13:07 )

Справка за просрочените вземания и задължения
( публикувано на 10.12.2020г. в 13:07 )

Октомври
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 10.11.2020г. в 09:17 )

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.11.2020г. в 09:17 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.11.2020г. в 09:17 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.11.2020г. в 09:17 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.11.2020г. в 09:17 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.11.2020г. в 09:17 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.11.2020г. в 09:17 )

Септември
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 09.10.2020г. в 08:40 )

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.10.2020г. в 08:40 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.10.2020г. в 08:40 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.10.2020г. в 08:40 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.10.2020г. в 08:40 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.10.2020г. в 08:40 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.10.2020г. в 08:40 )

Август
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 10.09.2020г. в 09:08 )

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.09.2020г. в 09:08 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.09.2020г. в 09:08 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.09.2020г. в 09:08 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.09.2020г. в 09:08 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.09.2020г. в 09:08 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.09.2020г. в 09:08 )

Юли
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 10.08.2020г. в 08:11 )

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.08.2020г. в 08:11 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.08.2020г. в 08:11 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.08.2020г. в 08:11 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.08.2020г. в 08:11 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.08.2020г. в 08:11 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.08.2020г. в 08:11 )

Справка за просрочените вземания и задължения
( публикувано на 10.08.2020г. в 08:11 )

Юни
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 10.07.2020г. в 08:19 )

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 10.07.2020г. в 08:19 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 10.07.2020г. в 08:19 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 10.07.2020г. в 08:19 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 10.07.2020г. в 08:19 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 10.07.2020г. в 08:19 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 10.07.2020г. в 08:19 )

Справка за просрочените вземания и задължения
( публикувано на 10.07.2020г. в 08:19 )

Май
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с мерките за предотвратяване разспространението на COVID-19
( публикувано на 09.06.2020г. в 08:09 )

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.06.2020г. в 08:09 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.06.2020г. в 08:09 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.06.2020г. в 08:09 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.06.2020г. в 08:09 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.06.2020г. в 08:09 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.06.2020г. в 08:09 )

Справка за просрочените вземания и задължения
( публикувано на 09.06.2020г. в 08:09 )

Април
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 08.05.2020г. в 08:03 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 08.05.2020г. в 08:03 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 08.05.2020г. в 08:03 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 08.05.2020г. в 08:03 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 08.05.2020г. в 08:03 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 08.05.2020г. в 08:03 )

Справка за просрочените вземания и задължения
( публикувано на 08.05.2020г. в 08:03 )

Март
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 08.04.2020г. в 10:43 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 08.04.2020г. в 10:43 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 08.04.2020г. в 10:43 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 08.04.2020г. в 10:43 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 08.04.2020г. в 10:43 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 08.04.2020г. в 10:43 )

Справка за просрочените вземания и задължения
( публикувано на 08.04.2020г. в 10:43 )

Февруари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 09.03.2020г. в 17:45 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 09.03.2020г. в 17:45 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 09.03.2020г. в 17:45 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 09.03.2020г. в 17:45 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 09.03.2020г. в 17:45 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 09.03.2020г. в 17:45 )

Януари
Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Тервел
( публикувано на 07.02.2020г. в 14:46 )

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз
( публикувано на 07.02.2020г. в 14:46 )

Месечен отчет за средства по други международни програми
( публикувано на 07.02.2020г. в 14:46 )

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства
( публикувано на 07.02.2020г. в 14:46 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кофезионния и структурните фондове към Националния фонд
( публикувано на 07.02.2020г. в 14:46 )

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ Земеделие
( публикувано на 07.02.2020г. в 14:46 )

Справка за просрочените вземания и задължения
( публикувано на 07.02.2020г. в 14:46 )АРХИВМесечни отчети 2019г. / Месечни отчети 2018г. / Месечни отчети 2017г. / Месечни отчети 2016г. / Месечни отчети 2015г. / Месечни отчети 2014г.