Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от ДОПК


Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите “Местни данъци и такси” при Община Тервел на адрес: гр. Тервел, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 8. Администрацията на "Местни данъци и такси при Община Тервел е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване, чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на Община Тервел и се публикуват в Интернет.
Ако в 14-дневен срок от поставянето на съобщението не се явите в “Местни данъци и такси” при Община Тервел на горепосочения адрес, то ще се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието Ви.
Дата на публикуване: 17.09.2020г.
  1. 1935 ЕООД

  2. ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

  3. ИВАН ЖЕЛЕВ АНГЪРОВ

  4. ИВЕЛИНА ЕНЧЕВА ЧОБАНОГЛУ

  5. НУРЕДИН АКИФ ЮЗЕИР

  6. РИДВАН ИСМАИЛ ИБРЯМ

  7. СЕЛИХА КЕМАЛ САВАШ

  8. ЮЗЕИР САЛИ ЮЗЕИР