Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от ДОПК


Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите “Местни данъци и такси” при Община Тервел на адрес: гр. Тервел, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 8. Администрацията на "Местни данъци и такси при Община Тервел е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване, чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на Община Тервел и се публикуват в Интернет.
Ако в 14-дневен срок от поставянето на съобщението не се явите в “Местни данъци и такси” при Община Тервел на горепосочения адрес, то ще се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието Ви.
  1. "1935" ЕООД

  2. „ЕЛИТ БЪЛГЕЛИЪН ПРОПЪРТИС“ ООД

  3. ХАБЕ ИБРЯМ РАШИД

  4. „МЕРТ - БЕТОН“ ООД

  5. Сдружение за подпомагане и култура „НОВА НАДЕЖДА“

  6. НИКОЛИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ХРИСТОВА

  7. „РУСЕВИ МИЛК“ ЕООД

  8. СЛАВКА ГЕРГОВА КРЪСТЕВА

  9. „ТЕРВЕЛ ИСТЕЙТ ЕЙДЖЪНСИ“ ООД


( публикувано на 29.06.2020 г.)