Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от ДОПК


Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите “Местни данъци и такси” при Община Тервел на адрес: гр. Тервел, ул. "Св.Св.Кирил и Методий" № 8. Администрацията на "Местни данъци и такси при Община Тервел е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване, чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на Община Тервел и се публикуват в Интернет.
Ако в 14-дневен срок от поставянето на съобщението не се явите в “Местни данъци и такси” при Община Тервел на горепосочения адрес, то ще се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието Ви.
 1. АЙХАН ОРХАН НУМАН

 2. АЛИОСМАН ШЕНУР ОСМАН

 3. БИРХАЯТ НАЗМИ РАМИС

 4. БОЙЧО ЙОНЧЕВ МИТЕВ

 5. ЕРКАН ФАРАДИНОВ ИБРЯМОВ

 6. ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ

 7. КОСЬО РУСЕВ МАРИНОВ

 8. САМЕТ ИБРЯМ ИБРЯМ

 9. СЕМА РОСЕНОВА МИТЕВА

 10. СНЕЖАНКА РУМЕНОВА МИРЧЕВА

 11. ЗИЛЛЯ АЛИ МЕХМЕД


( публикувано на 18.03.2020 г.)