Кметски екип

Още: Кметства | Административна структура | Устройствен правилник

ИНЖ. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ
КМЕТ

Роден на 06.02.1955 г. в гр.Тервел. Завършва висше образование във ВХТИ София , специалност “Технология на химичните влакна”.

Кариерата му е посветена на завършената в университета специалност, която практикува в страната и чужбина (Русия и Германия). В България работи в българо-гръцко дружество и дълги години управлява “Пластхим-Т” АД в град Тервел.

Кмет на община Тервел мандат 1995-1999 г. мандат 2003-2007 г., 2007-2011 г., 2011-2015 г.

Владее руски език и ползва немски език.

ДИЯНА ИЛИЕВА
ЗАМ. КМЕТ ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ


Родена на 13.12.1967 г. в гр.Стара Загора. Висшето си образование завършва в Тракийски университет Стара Загора, специалност “Зооинженер”. Предприема допълнителни квалификации – като банкер-икономист в ИУ Варна и като педагог в ПУ Шумен. Продължава образованието си с второ висше във Великотърновски университет, специалност “Английска филология”.

Работи като счетоводител, експерт по кредитиране, ръководител на овцекомплекс.

Владее руски и английски език.

ПЛАМЕН ЖЕЛЯЗКОВ
ЗАМ. КМЕТ ПО ФИНАНСИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОРоден на 10.07.1981г. в гр. Добрич. Завършва висше образование в СА "Ц. А. Ценов" гр. Свищов, специалност "Стопански и финансов контрол".

Работи като Директор на Дирекция "ФСУС" в Община Тервел и специалист продажби в банкова институция.

Владее английски език.