Материали за предстоящо заседание на ОбС
АРХИВЗаседание 20.02.2020г. Заседание 28.01.2021г.
Заседание 31.03.2020г. Заседание 15.02.2021г.
Заседание 30.04.2020г. Заседание 25.02.2021г.
Заседание 28.05.2020г. Заседание 25.03.2021г.
Заседание 25.06.2020г. Заседание 28.04.2021г.
Заседание 17.07.2020г. Заседание 27.05.2021г.
Заседание 27.08.2020г. Заседание 24.06.2021г.
Заседание 24.09.2020г. Заседание 16.07.2021г.
Заседание 29.10.2020г.
Заседание 26.11.2020г.
Заседание 18.12.2020г.