Културно-историческо наследство

Тракийско, римско, византийско, средновековно, османско, възрожденско и съвременно присъствие са напластявали култура и ценности. Високата културно-историческа и познавателна стойност на уникални паметници от античната и средновековната българска епоха превръщат архитектурно-археологическите резервати на община Тервел в поле за изследвания, база за туристически продукти, “културен гръбнак” на настоящите поколения и “мост” за прехвърляне на ценности към бъдещите поколения. В общината недвижимите паметници на културата са 376 (365 археологически, 8 исторически и 3 художествени). Разкопки до момента да проведени само в крепостта “Скалата” край с. Кладенци и находките оформят по-голямата част от археологическата експозиция на Градския исторически музей. Списъкът с паметниците на културата включва множество тракийски акрополи, 6 паметника и много други. От особено значение са колонията ранновизаннтийски и старобългарски скални манастири в м. “Суха река”. Това са едни от най-ранните скални манастири, документирани в Долнодунавските земи, в Добруджа, на Балканите и в Европа. Разположени са по двата бряга на река Суха и съседното сухоречие (при Думбравени), като най-голямото съсредоточие е до с. Балик (античната Адина) и с. Оногур (античната Палматис). Наред с недвижимите паметници, традициите и духът на миналите поколения се съхраняват в богата етнографска сбирка на Историческия музей, както и в множеството празници и ритуали, свързани с вярванията и ценностите на местните етнически общности – българи, турци, роми и татари.

ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА