Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непънолетните


ВОЛЕЙБОЛЕН ТУРНИР "БЪДИ АКТИВЕН" 2016

Заявка за участие във волейболен турнир

РЕГЛАМЕНТ НА ВОЛЕЙБОЛЕН ТУРНИР „СИЛНИ БЕЗ НАСИЛИЕ“

Анализ на резултатите от проведено изследване за употребата на наркотични вещества сред ученици от 5 до 12 клас на територията на Община Тервел

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (МКБППМН) ПРИ ОБЩИНА ТЕРВЕЛ(ПРЕЗЕНТАЦИЯ)