Удължаване срока на процедура за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд - Добрич