Етичен кодекс за поведение на служителите
Етичен кодекс за поведение на служителите (0,682 КВ) - утвърден на 25.04.2016 год. от Кмета на Община Тервел.