П У Б Л И Ч Е Н   Р Е Г И С Т Ъ Р

на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на Община Тервел

Входящ номер/ дата Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ (файл) Входящ номер/ дата Вид на декларацията по чл. 35 от ЗПКОНПИ (файл) Име, фамилия Заемана публична длъжност
КПК -74/ 23.05.2018г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -143/ 08.06.2018г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Александрина Иванова гл. счетоводител
КПК -93/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -182/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Андриана Йорданова директор на ДСХ
КПК -06/ 22.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -150/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Ани Атанасова директор на ДГ
КПК -18/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -109/ 06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Атидже Осман специалист
КПК -44/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -120/ 06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Атике Даил специалист
КПК -51/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -129/ 07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Берна Лятиф технически сътрудник
КПК -88/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -165/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Божидар Герчев специалист
КПК -86/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -164/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Боряна Димитрова юрисконсулт
КПК -194/ 18.09.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -195/ 18.09.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Боряна Николова специалист
КПК -36/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -126/ 07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Валентин Петров гл. счетоводител
КПК -69/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -121/ 06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Валерина Чомакова директор на дирекция
КПК -55/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -175/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Ваня Денева специалист
КПК -39/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -160/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Венко Стратиев специалист
КПК -61/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -142/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Виолета Димитрова геодезист-чертожник
КПК -01/ 07.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -123/ 07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Виолетка Николова директор на ЦПЛР
КПК -58/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -180/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Галина Стефанова счетоводител
КПК -14/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -159/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Ганка Иванова счетоводител
КПК -52/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -179/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Ганка Тончева специалист
КПК -38/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -158/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Георги Желев специалист
КПК -34/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -99/ 04.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Георги Лечев кметски наместник
КПК -28/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -115/ 06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Гергана Томова Секретар на МКБППМН
КПК -62/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -122/ 07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Гинка Колева специалист
КПК -23/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -156/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Гюлсюм Юсуф специалист
КПК -16/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -105/ 05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Диана Йорданова директор на ДГ
КПК -40/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -162/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Димитър Петров специалист
КПК -91/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 подадена в КПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 Дияна Илиева зам.-кмет
КПК -71/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -136/ 07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Дияна Славова специалист
КПК -87/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -163/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Драгомир Димитров директор на дирекция
КПК -11/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -161/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Еленка Станчева счетоводител
КПК -94/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 подадена в КПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 Емилия Ганева гл. архитект
КПК -57/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -148/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Жулиета Стефанова специалист
КПК -76/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -146/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Златка Вълчева счетоводител
КПК -47/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -155/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Иван Луков ст. специалист
КПК -184/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -185/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Иван Хорозов ст. специалист
КПК -41/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -116/ 06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Ивелина Стоянова ст. счетоводител
КПК -54/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -117/ 06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Илка Петрова специалист
КПК -89/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -112/ 06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Илкнур Хамид ст. специалист
КПК -30/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -111/ 06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Йовка Донева специалист
КПК -32/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -95/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Искра Илиева Секретар на община
КПК -84/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -166/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Калоян Енчев юрист
КПК -80/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -167/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Калоян Стефанов технически сътрудник
КПК -60/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -145/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Камелия Николова мл. специалист
КПК -10/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -103/ 05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Капка Георгиева директор на ДГ
КПК -29/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -113/ 06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Катя Стойчева технически сътрудник
КПК -79/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -169/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Константин Колев ст. специалист
КПК -13/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -124/ 07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Кръстинка Златева специалист
КПК -08/ 22.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -108/ 05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Маргарита Гичева директор на ДГ
КПК -21/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -132/ 07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Маргарита Минева специалист
КПК -25/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -174/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мариана Куманова специалист
КПК -04/ 21.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -110/ 06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мариана Петкова специалист
КПК -35/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -147/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Марийка Найденова мл. специалист
КПК -78/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -139/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мария Гочева счетоводител
КПК -68/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -97/ 04.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мария Димитрова счетоводител
КПК -53/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -125/ 07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Марияна Петрова директор на ДГ
КПК -33/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -118/ 06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Марияна Тодорова кметски наместник
КПК -190/ 29.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -191/ 25.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мая Георгиева специалист
КПК -59/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -172/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Миглена Иванова директор на дирекция
КПК -05/ 21.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -114/ 06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мила Ненова директор на ДЯ
КПК -73/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК-186/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Милена Пенева директор на дирекция
КПК -50/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -130/ 07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Михаил Маринов мл. специалист
КПК -192/ 31.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -193/ 31.07.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Моника Маринова счетоводител
КПК -26/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -177/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Мукадер Ахмед специалист
КПК -17/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -119/ 06.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Надде Юсеин специалист
КПК -63/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК-187/ 08.06.2018г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Недко Бончев ст. специалист
КПК -43/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -152/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Никола Найденов ст. специалист
КПК -37/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -149/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Николай Атанасов кметски наместник
КПК -22/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -157/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Николай Колев ст. специалист
КПК -83/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -170/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Николинка Георгиева специалист
КПК -64/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -141/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Николинка Коева ст. специалист
КПК -31/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -98/ 04.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Орлин Денев ССИ
КПК -27/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -178/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Османали Хасан специалист
КПК -09/ 22.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -131/ 07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Павлинка Пасева директор на ДГ
КПК -07/ 22.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -102/ 05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Пенка Райчева директор на ДГ
КПК -56/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -176/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Петко Горбанов гл. сътрудник
КПК -75/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -138/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Петя Христова счетоводител
КПК -92/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 подадена в КПКОНПИ чл. 35, ал. 1, т. 2 Пламен Желязков зам.-кмет
КПК -67/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -107/ 05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Полина Иванова специалист
КПК -20/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -137/ 07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Радослава Петрова специалист
КПК -45/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -101/ 05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Ренгинар Галиб специалист
КПК -65/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -106/ 05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Росица Димова ст. инспектор
КПК -12/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -151/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Росица Маринова специалист
КПК -15/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -104/ 05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Светла Димитрова счетоводител
КПК -81/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -133/ 07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Светлана Иванова гл. специалист
КПК -24/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -173/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Светлана Тотева специалист
КПК -02/ 11.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -100/ 05.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Севдалина Колева директор на дирекция
КПК -46/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -96/ 01.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Севин Дилявер специалист
КПК -19/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -127/ 07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Сибел Мехмедова специалист
КПК -77/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -140/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Снежана Петкова счетоводител
КПК -82/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -171/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Теменужка Чанева специалист
КПК -66/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -144/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Теодора Иванова ст. специалист
КПК -72/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -135/ 07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Тодор Тодоров специалист
КПК -42/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -181/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Тоньо Митев мл. специалист
КПК -48/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -154/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Фикрет Чирпанлъ технически сътрудник
КПК -90/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -183/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Цветанка Хорозова ст. специалист
КПК -03/ 18.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -128/ 07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Янка Дойчева директор на ДГ
КПК -70/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -134/ 07.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Янка Димитрова ст. специалист
КПК -49/ 23.05.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 1 КПК -153/ 08.06.2018 г. чл. 35, ал. 1, т. 2 Янко Янков мл. специалист

Списък на неподалите, в законоустановения срок пред Кмета на Община Тервел, декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ