Членове на Общинския съвет

Още:    Решения на Общинския съвет | Правилник на дейносттаС П И С Ъ К на общинските съветници на Общински съвет гр. Тервел Мандат 2015-2019г.