Постоянни комисии към Общински съвет, гр. Тервел

Още: Членове на Общинския съвет | Правилник на дейността
         Решения на Общинския съвет


Комисии към Общинския съветІ. ПК „Бюджет, финанси, икономика, европейски фондове, национални и регионални програми”

ІІ. ПК „Инфраструктура, транспорт и общинска собственост”

ІІІ. ПК „Образование, здравеопазване, култура, спорт, социална политика, вероизповедание и туризъм”

ІV. ПК „Обществен ред, устройство на територията и екология”