Бюджет2018
 • Бюджет на Община Тервел за 2018 г. - публикувано на 02.02.2018г. - Изтегли

 •     ---> ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2018 г. НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - Изтегли
      ---> Решение за приемане на бюджет 2018 - Изтегли
      ---> Срокове за предоставяне на бюджет 2018г.
            - ЗАПОВЕД 775/27.11.2017г. - Изтегли
            - БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР - Изтегли
      ---> БЮДЖЕТ ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018г. - Изтегли
      ---> Бюджет на училища за 2018г.


  2017
 • Бюджет на Община Тервел за 2017 г. - публикувано на 06.02.2017г. - Изтегли

 •     ---> ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2017 г. НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - Изтегли
      ---> Решение за приемане на бюджет 2017 - Изтегли
      ---> Срокове за предоставяне на бюджет 2017г.
            - ЗАПОВЕД 741/02.12.2016г. - Изтегли
            - БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР - Изтегли
      ---> БЮДЖЕТ ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2017г. - Изтегли
      ---> Бюджет на училища за 2017г.


  2016
 • Бюджет на Община Тервел за 2016 г. - Изтегли

 •     ---> ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - Изтегли
      ---> БЮДЖЕТ ФОРМУЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2016г. - Изтегли
      ---> ПЛАН 2016 НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" СЕЛО ЗЪРНЕВО. - Изтегли

  2015
 • Бюджет на Община Тервел за 2015 г. - Изтегли

 •     ---> ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2015 г. НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - Изтегли
      ---> БЮДЖЕТ ЗА 2015 г. НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА - Изтегли

  2014
 • Бюджет на Община Тервел за 2014 г. - Изтегли

 •     ---> ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2014 г. НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - Изтегли

  2013
 • Бюджет на Община Тервел за 2013 г. - Изтегли

 •     ---> ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2013 г. НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - Изтегли

  2012
 • Бюджет на Община Тервел за 2012 г. - Изтегли

 •     ---> ОТНОСНО: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2012 г. НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - Изтегли

  2010
 • Проект за актуализация на бюджет 2010 г. на община Тервел

 • 2009
 • Бюджет на Община Тервел за 2009 г. - Изтегли

 •     ---> ОТНОСНО: ИЗГОТВЕНИЯТ БЮДЖЕТ ЗА 2009 г. - Изтегли
      ---> ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА ЗА 2009 г. - Изтегли

  Предложение за разпределение на средствата за капиталови разходи на община Тервел за 2009г.