Свободни работни места - дирекция "Бюро по труда"СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДБТ ТЕРВЕЛ 18.01.2021 Г.No. Бр. незаети Длъжност Населено място Образование/ професионална кваливикация Компютърни умения
1 3 9312-0003/Работник, строителството Тервел Строителство "помощник в строителството" спец. "Основни и довършителни дейности"
2 7 9214-0015/Работник, озеленяване Тервел Градинарство паркове и градини/ Озеленяване и цветарство
4 9 9611-0001/Сметосъбирач Тервел
5 1 2221-6001/Медицинска сестра Тервел Професионален колеж / Здравни грижи Медицинска сестра
7 1 7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие Тервел Средно
8 2 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Тервел Начално
9 1 5223-2001/Продавач-консултант Тервел Средно
10 1 8332-2004/Шофьор, специален тежкотоварен автомобил Тервел Средно


ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТИ ВАРНА, ДОБРИЧ И ШУМЕН


За повече информация:
гр. Тервел 9450, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 8
тел.: 05751/2534, 0879006466; e-mail: dbt312@mbox.contact.bg