Свободни работни места - дирекция "Бюро по труда"СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДБТ ТЕРВЕЛ 23.10.2020 Г.No. Бр. незаети Длъжност Населено място Образование Компютърни умения
258 2 7533-1014/Шивач Тервел Основно  
255 3 7536-1003/Крояч, обувни изделия Зърнево Основно  
256 2 7536-1005/Майстор, обувки Зърнево Основно  
250 1 4110-3008/Организатор, обработка на производствена информация Зърнево Основно  
253 2 8156-2001/Машинен оператор, обувно производство Зърнево Основно  
251 1 9329-0027/Чистач, производствено оборудване Зърнево Основно  
254 14 7536-1008/Подготвител, горница на обувки Зърнево Основно  
252 1 7536-1022/Сортировач, обувки Зърнево Основно  
257 20 7536-1012/Производител, обувки (ръчно) Зърнево Основно  
236 4 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Тервел Основно,Средно  
226 1 5230-1001/Касиер Тервел Средно,Висше Работа с готови програмни продукти.


ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТИ ВАРНА, ДОБРИЧ И ШУМЕН


За повече информация:
гр. Тервел 9450, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 8
тел.: 05751/2534, 0879006466; e-mail: dbt312@mbox.contact.bg