Свободни работни места - дирекция "Бюро по труда"СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДБТ ТЕРВЕЛ 07.08.2020 Г.No. Бр. незаети Длъжност Населено място Образование
160 1 2342-5002/Учител, детска градина Тервел Висше / Подготовка на детски учители
158 2 5414-1007/Охранител Тервел Средно
157 8 5162-1001/Камериер/камериерка Варна Средно, основно
155 1 6121-1008/Животновъд Сърнец
156 3 5162-1001/Камериер/камериерка Варна Средно, основно
151 1 5322-1002/Личен асистент Тервел Средно, основно
143 2 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Тервел Основно

ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТИ ВАРНА, ДОБРИЧ И ШУМЕН

За повече информация:
гр. Тервел 9450, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 8
тел.: 05751/2534, 0879006466; e-mail: dbt312@mbox.contact.bg