Свободни работни места - дирекция "Бюро по труда"
ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРОТО ЗА 2021 Г. ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ РАБОТНА СИЛА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА СТАРТИРА НА 01.09.2021 Г.УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,

Проучването се провежда от Агенцията по заетостта и Комисията по заетост към Областния съвет за развитие и Вашето участие е важно за определяне на политиката за професионално образование и насърчаване на заетостта в област Добрич и страната. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от Вас кадри. Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, респективно за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса. С настоящото Ви отправяме покана да попълните електронен анкетен формуляр. Анкетният формуляр може да намерите на следния линк:
     http://survey.az.government.bg/index.php/224593?lang=bg


При необходимост от допълнителна информация или съдействие, може да се обръщате към Дирекция „Бюро по труда“ гр. Тервел и на телефони: 05751/25-34; 0879006466 или на

e-mail: dbt312@mbox.contact.bg. Благодарим предварително за отделеното време и ангажираностСВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДБТ ТЕРВЕЛ 17.09.2021 Г.No. Бр. незаети Длъжност Населено място Образование/ професионална кваливикация Компютърни умения
288 1 7512-2010/Пекар Тервел Средно,Основно
284 3 5322-1002/Личен асистент Тервел Средно,Основно
282 1 2342-5002/Учител, детска градина Каблешково Висше / Педагогика
281 1 2330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас Зърнево Висше / Педагогика на обучението по ... готови програмни продукти
260 1 2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас Каблешково Висше / Педагогика на обучението по ... (Начална училищна педагогика) готови програмни продукти
250 1 5223-2001/Продавач-консултант Тервел Средно готови програмни продукти
223 3 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Тервел Средно
205 2 3522-3007/Техник, телекомуникации Тервел Основно,Средно,Висше,Полувисше


ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЛАСТИ ВАРНА, ДОБРИЧ И ШУМЕН


За повече информация:
гр. Тервел 9450, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 8
тел.: 05751/2534, 0879006466; e-mail: dbt312@mbox.contact.bg