Свободни работни места - дирекция "Бюро по труда"




СЪОБЩЕНИЕ


ОТ Дирекция ”Бюро по труда” гр.Тервел

Във връзка с епидемичната обстановка в страната и мерките за ограничаване на разпространението на вируса COVID-19. Изнесените работни места в селата Орляк, Жегларци, Безмер, Нова Камена, Градница, Балик, Коларци и Мобилното бюро в с.Зърнево за м. Март се отменят.

Консултациите на безработните лица се отлагат за м.Април
За повече информация на
тел.: 05751/2534, 0879006466




СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДБТ ТЕРВЕЛ 26.03.2020г.



No. Бр. незаети Длъжност Населено място Образование Тип
57 10 5162-1001/Камериер/камериерка Варна Средно
59 5 5131-2004/Сервитьор Варна Средно
58 5 9412-0003/Работник, кухня Варна Средно
56 10 5162-1001/Камериер/камериерка Варна Средно
55 8 8341-2001/Водач, селскостопански машини Безмер Средно
54 3 8341-2001/Водач, селскостопански машини Каблешково Основно (Механизация на селското стопанство ),Средно (Механизация на селското стопанство )
53 1 5223-2001/Продавач-консултант Тервел Средно
39 1 8142-1014/Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Тервел Средно,Основно