Лого-избори

Публично приложение за подаване на електронни документи за Северозападен, Северен централен и Североизточен райони за планиране:
http://eimoti.egov.bg/

Портал за електронни административни услуги в област Видин:
http://eovidin.egov.bg/

Портал за електронни административни услуги в област Габрово:
http://eogabrovo.egov.bg/

Портал за електронни административни услуги в област Добрич:
http://eodobrich.egov.bg/

Портал за електронни административни услуги в област Ловеч:
http://eolovech.egov.bg/

Портал за електронни административни услуги в област Плевен:
http://eopleven.egov.bg/

Портал за електронни административни услуги в област Русе:
http://eoruse.egov.bg/


Порталите за електронни административни услуги са разработени по проект на Областна администрация Плевен А 09-31-107 C/12.06.2009г. "ПО-ДОБРО ОБСЛУЖВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В СЕВЕРОЗАПАДЕН (СЗ), СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН (СЦ) И СЕВЕРОИЗТОЧЕН (СИ) РАЙОНИ ЗА ПЛАНИРАНЕ" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

bgpost
Лого-Aнкета